Brazilië – Success Story: Een auto voor de (minderbroeders) kapucijnen in Humaità

07/03/2018 Leuven – De drie kapucijnen in de parochie van Sint-Franciscus van Assisi in Humaità zijn bijzonder blij met hun nieuwe voertuig. Onze weldoeners hebben 10.800 euro geschonken om hen te helpen. Hun parochie strekt zich namelijk uit over een reusachtig gebied. De kapucijnen moet soms tot wel 300 kilometer afleggen om hun gelovigen te bezoeken. Maar er zijn slechts 30 kilometer geasfalteerde wegen. De rest van het wegennet is niet aangelegd en bij hevige regenval worden de wegen in ware modderpoelen herschapen. Desondanks doen de kloosterbroeders hun uiterste best om elk dorp en elke nederzetting eenmaal per maand te bezoeken. Er is maar een enkel klein stadje met 6.000 gelovigen waar ze tweemaal per maand naartoe kunnen. Dit is echter veel te weinig, want sekten zijn alomtegenwoordig en ze breiden zich overal in de regio heel sterk uit.

Om de gelovigen te kunnen bereiken, hadden ze absoluut een betrouwbaar en stevig voertuig nodig. De oude auto van de kapucijnen verkeerde echter in een erbarmelijke toestand. Hij verbruikte hoe langer hoe meer brandstof en was niet meer geschikt om op de enorm slechte wegen te rijden. Daarom hadden de kloosterbroeders zich tot Kerk in Nood gericht met het verzoek om hen te helpen. Onze weldoeners hebben hen niet in de steek gelaten en zo hebben ze nu eindelijk een nieuwe auto.

Broeder Carlo Maria Chistolini schrijft ons in naam van zijn medebroeders en zijn gelovigen: “Wij bedanken u voor de prachtige steun. De gelovigen kijken met grote vreugde uit naar het bezoek van de broeders. Op die afgelegen plaatsen worden de broeders werktuigen van hoop en dragen ze bij tot de ontwikkeling van het leven van de geloofsgemeenschap. De pastorale bezoeken brengen dankzij het Woord Gods en de sacramenten licht naar de mensen en geven zin aan hun moeilijke en pijnlijke bestaan, net als de gist het deeg doordringt. Moge God op voorspraak van de Maagd Maria en van de heilige Franciscus van Assisi uw hulporganisatie “Kerk in Nood” en alle weldoeners ook in de toekomst zegenen bij de uitvoering van uw schitterende missie.”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 212-01-29 Brazilië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid