Brazilië – Success Story: Een wagen voor de katholieke gemeenschap ‘Mar a Dentro’

21/06/2021 Leuven – Sinds 15 jaar is de katholieke gemeenschap ‘Mar a Dentro’ (‘Buiten op zee’) actief in de stad Belem in het noorden van Brazilië. Ze heeft er een spiritueel centrum opgericht en organiseert gebedsbijeenkomsten, nodigt uit tot eucharistische aanbidding en bereidt jongeren voor op het vormsel en jonge echtparen op het sacrament van het huwelijk. De gemeenschap biedt ook educatieve evenementen en psychologische begeleiding, en zorgt voor de behoeftigen, vooral kinderen.

De jonge lekenmissionarissen en hun vrijwilligers blijven echter niet alleen in de stad: trouw aan de woorden die Jezus tot Petrus richtte: “Vaar naar het diepe!” (Lc 5,4), waarnaar de naam van de gemeenschap verwijst, ontfermen de leden zich over mensen die in het Amazonegebied aan de oevers van rivieren en op riviereilanden in het oerwoud wonen. Veel dorpen zijn alleen per boot bereikbaar. Daarom had de gemeenschap enkele jaren geleden, dankzij de hulp van onze weldoeners, een boot voor pastorale zorg gekregen.

Maar de gemeenschap heeft ook een auto nodig, want voor de verschillende hulpprogramma’s, maar ook voor de pastorale activiteiten in de stad zelf en op plaatsen die niet alleen over water bereikbaar zijn, is materiaal nodig dat vervoerd moet worden. De toestand van de wegen is slecht en de afstanden zijn lang. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 19.600 euro hebben geschonken, is nu een geschikt voertuig aangekocht. De vreugde is groot en de missionarissen danken u uit de grond van hun hart, ook namens de mensen die zij helpen.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 212-01-29 Brazilië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid