Brazilië: Reparatie van een boot voor pastorale zorg in de Amazoneregio

31/05/2021 Leuven – Het bisdom Xingu-Altamira bestrijkt een uitgestrekte regio in het Amazonegebied. In oppervlakte is het iets groter dan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 247.000 vierkante kilometer. Het is echter dunbevolkt met iets meer dan 360.000 inwoners. Grote gebieden zijn bedekt met tropisch regenwoud.

Een deel van de inwoners is uit andere streken van Brazilië gemigreerd. Zij werden verdreven door grootgrondbezitters, mijnbouwbedrijven of door de bouw van de Belo Monte dam. Sociale problemen zoals gebroken gezinnen, drugs- en alcoholgebruik zijn wijdverbreid. Veel inwoners behoren ook tot inheemse stammen die in de jungle leven.

Bijna 70 procent van de bevolking is katholiek. Het bisdom is verdeeld in slechts tien parochies. Een daarvan is de parochie van de H. Franciscus Xaverius, waartoe talrijke dorpen behoren. Veertig ervan liggen aan de oevers van rivieren in het regenwoud en kunnen alleen over water worden bereikt. Pastorale zorg is hier een bijzonder grote uitdaging. De gelovigen wachten op de sacramenten, op onderricht in het geloof en op hulp bij hun concrete problemen.

“Vanuit de boot,” zoals Jezus deed (Lc 5,3). Zo worden meer dan 400 oevergemeenschappen bediend. Sommige liggen in de wildernis, tot duizend kilometer van de zetel van de parochie verwijderd. Voor hun bezoeken moeten priesters en lekenmissionarissen meerdere dagen per boot doorbrengen. Wanneer de Santa Teresinha ergens aanmeert, komen de kinderen toegesneld en wordt er dagenlang gedoopt en geleerd. Sommige dorpen kunnen om de drie maanden door een priester bezocht worden, maar andere gemeenschappen wachten meer dan twee jaar op de volgende Heilige Mis.

De catechisten doen wat ze kunnen, maar de priester kunnen ze niet vervangen. Die heeft echter een stevige, rivierwaardige boot nodig. Dat is de Santa Teresinha al lang niet meer. Hij wordt op dit ogenblik in de werf opgeknapt. De reparaties kan de arme parochie niet betalen. We hebben de nodige 6.200 euro beloofd. De Geest moet niet alleen over het water zweven, hij moet ook in de harten aankomen.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 212-01-29 Brazilië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid