Brazilië: “Leven dankzij de liturgie”

FacebookTwitterGoogle+

Met de hulp van Kerk in Nood, kon pater Pedro zijn boot, de Zé Bezerra (genaamd naar een Braziliaanse bisschop), herstellen. De boot is een levensnoodzakelijk transportmiddel voor zijn werk als missionaris.

Door Rodrigo Arantes

Padre Pedro op zijn boot

Padre Pedro op zijn boot

“Je moet leren omgaan met de enorme afstanden”, zegt hij. Het was één van de eerste lessen die pater Pedro Paulo Schewior leerde toen hij voor de eerste keer naar Tefé reisde, een stad in het Braziliaanse Amazonegebied, ongeveer 500 km van de stad Manaus. Hij denkt daarbij niet alleen aan de grote afstand van zijn familie en de dingen die hij achterliet 20 jaar geleden in zijn geboorteland Polen, maar vooral aan de afstanden die hij moet overbruggen tijdens zijn missioneringswerk in deze regio. Soms verblijft hij dagenlang op zijn boot wanneer hij van het ene centrum naar het andere vaart.

Vaar naar het diepe

151022 brasil_botenVan de 27 jaar dat hij priester is, heeft pater Pedro, het grootste deel gewerkt als missionaris in Brazilië – 11 jaar lang in de deelstaat Goiás en negen jaar nu al voor de gemeenschappen aan de oever van de Amazone in Tefé. De immense moeilijkheden waarmee hij geconfronteerd wordt, hebben hem nog nooit ontmoedigd of zijn roeping als missionaris in vraag gesteld. Deze roeping dankt hij aan zijn moeder die hem opdroeg om te bidden voor missionarissen, zonder dat zij zelf doorhad dat ze daarmee het verlangen in zijn hart wekte om niet alleen te bidden, maar ook om zelf de wereld in te trekken als missionaris. Zijn verlangen om het Woord van God naar andere volkeren uit te dragen bleef niet langer binnen de grenzen van zijn eigen land; het werd tijd om “naar het diepe te varen” (Lc 5,4).

De 'Zé Bezerra'

De ‘Zé Bezerra’

Zo is het ook gelopen. Pater Pedro reist met grote toewijding over het water om zijn zending bij de volkeren van het Amazonegebied uit te voeren. Dankzij financiële hulp van Kerk in Nood kon hij zijn boot, de Zé Bezerra, herstellen en aanpassen; het is zijn meest levensnoodzakelijke instrument van zijn zendingswerk. De verbeteringen aan zijn boot hebben het mogelijk gemaakt om zijn reistijd te verkorten en meer tijd door te brengen bij zijn volk. Als gevolg van zijn grote toewijding en dankzij de talrijke bezoeken, is hij erin geslaagd om sommige gemeenschappen voor de volle 100% tot het katholieke geloof te brengen.

Alles delen

151022 brasil_kindjesEen van deze gemeenschappen is de parochie van San Antonio de Ipapucu, die een rolmodel is geworden, en die het voorbeeld volgt van de apostelen toen ze zeiden: “Er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.” (Hnd 4,32). Ze helpen elkaar in hun werk op de plantages, in het bijzonder wanneer iemand ziek wordt. Bovendien is er ook een gemeenschappelijke boomgaard en hebben ze soort van coöperaties gevormd voor elk soort van arbeid, zonder het geloof uit het oog te verliezen, natuurlijk.

Omdat pater Pedro slechts een tiental keer per jaar persoonlijk aanwezig kan zijn, gaan leken-catecheten op zondag voor in woorddiensten, wanneer een Eucharistieviering in de parochie niet mogelijk is. Raimundo Menezes, een pastoraal werker in de regio, beklemtoont het belang van deze vieringen voor het versterken van de gemeenschap: “Om als katholieke gemeenschap levend te blijven moeten we de liturgie blijven vieren.”

Trooster

Ondanks de wondermooie en exotische omgeving en de talrijke inspirerende uitzichten is “het leven van deze mensen niet bepaald idyllisch te noemen”, merkt 151022 brasil_meisjepater Pedro op, en hij somt ons een reeks van moeilijkheden en hindernissen op waarmee hij geconfronteerd wordt in zijn werk als missionaris voor dit volk. De komst van de priester is telkens een grote troost; hij brengt hen niet enkel de sacramenten, maar ook de liefdevolle zorg en aandacht, die alleen kan komen van een boodschapper van God.

Pater Pedro zendt ook een hartelijk “dank u wel” aan al de weldoeners van Kerk in Nood, vooral “voor hun geloof en missionaire geest en voor hun belangstelling voor de missies, die hen net als de Heilige Theresia van het Kindje Jezus, in staat stelt opofferingen te maken in het eigenleven opdat ze zouden kunnen delen met anderen die in nood zijn.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation