Brazilië: Een geschikte terreinwagen voor een bisschop

17/09/2018 Leuven – De prelatuur Cristalandia in het middenwesten van Brazilië strekt zich uit over een reusachtig gebied dat met zijn 62.000 vierkante kilometer groter is dan sommige landen in Europa. Hier zijn er 17 parochies, en de bijna 177.000 katholieke gelovigen leven zeer verspreid over dit gebied. Ze worden door amper 16 priesters begeleid. De afstanden zijn immens en pastorale zorg verlenen aan de gelovigen is een bijzonder grote uitdaging.

Die situatie speelt in de kaarten van de neo-pentecostale sekten, die zich overal in Brazilië uitbreiden. Hun “tempels”, die met de verplichte “tienden” van hun volgelingen worden opgetrokken, rijzen in nagenoeg elke nederzetting als paddenstoelen uit de grond.

Bisschop Wellington de Queiroz
Vieira

Bisschop Wellington de Queiroz Vieira, die sinds verleden jaar aan het hoofd staat van de prelatuur, wil dicht bij de gelovigen staan. Hij is vaak onderweg om bezoeken te brengen aan de parochies. Bovendien wil hij de pastorale zorg in het algemeen in zijn prelatuur versterken. Zo zou hij de opleiding van de catechisten willen verbeteren en de catechese intenser willen maken zodat de gelovigen dieper in het katholieke geloof verankerd zijn. Hij zou de voorbereiding op het doopsel en op het sacrament van het huwelijk willen stimuleren, de gezinnen meer willen bijstaan en hen erbij helpen om het huwelijk en het gezin niet als “een van de vele opties” te beschouwen, maar als een echte roeping te beleven. Ook het gebed in de gezinnen moet worden versterkt, want in de regel is het gezin de eerste en de beste “school van liefde en van geloof“, die de kinderen van in het prille begin doorlopen. Bijbelcursussen moeten er bovendien toe bijdragen dat mensen de Blijde Boodschap beter leren kennen. Daarnaast moet ook de jeugd- en de Bijbelpastoraal worden geïntensiveerd.

Voor de enorme afstanden die de bisschop in zijn prelatuur moet afleggen om de gelovigen te bezoeken, heeft hij een stevige terreinwagen nodig, die de onverharde wegen aankan. De wegen in dit overwegend landelijk gebied laten namelijk veel te wensen over. Daarom heeft hij ons om hulp verzocht. Met 15.600 euro zouden wij hem willen helpen om een geschikt voertuig te kopen. Wie helpt mee?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 212-08-29 Brazilië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid