Brazilië: Bestaanshulp voor 12 bejaarde en zieke kloosterzusters

10/01/2019 Leuven – Ondanks haar gevorderde leeftijd van 88 jaar leunt zuster Helena nog altijd niet werkloos achterover. Dat zou ze nochtans zeker verdiend hebben na een lang leven waarin ze zich dag na dag ten dienste heeft gesteld van de armen. Ook vandaag gaat ze nog altijd onvermoeibaar op bezoek bij zieken of naait ze dekentjes en kussenslopen voor pasgeboren baby’s. Ook haar eveneens bejaarde medezusters willen zich nog nuttig maken: ze luisteren naar mensen die op zoek zijn naar advies, helpen kinderen met hun schooltaken en troosten zieke en hulpbehoevende mensen. Sommigen van hen houden zelfs nog spreekbeurten.

De zusters van het Heilig Hart van Jezus vereren, zoals de naam het al zegt, in het bijzonder het Heilig Hart van Jezus, de bron van de liefde en de barmhartigheid van Christus. Die verering blijkt duidelijk uit hun liefdevolle en onbaatzuchtige dienst aan de allerarmsten en aan de zieken die ze aan den lijve laten ervaren wat de liefde van Jezus betekent. In het noordoosten van Brazilië heeft de congregatie 16 huizen met in totaal 70 zusters. Ze staan aan het hoofd van instellingen voor kinderen en jongeren en zijn actief in de ziekenzorg en in de parochiepastoraal.

De zusters verheugen zich erover dat jonge vrouwen zich bij hun congregatie aansluiten. Tegelijk zijn er echter ook zeven bejaarde zusters die zelf al zwaar zorgbehoevend  zijn en nog vijf andere hoogbejaarde zusters. Aangezien de gemeenschap slechts over zeer geringe inkomsten beschikt, helpen wij elk jaar met een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de bejaarde, zieke en ten dele zorgbehoevende kloosterzusters. Ook dit jaar ondersteunen we de gemeenschap opnieuw met 4.600 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 212-05-39 Brazilië 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid