Bosnië-Herzegovina: Ondersteuning voor de voltooiing van een pastoraal jeugdcentrum in het noorden

29/07/2019 Leuven – In 2015 werd in Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina, een pastoraal jeugdcentrum ingewijd dat openstaat voor alle etnische groepen van het land. Het werd aan de heilige paus Johannes Paulus II gewijd. De jeugd lag hem immers bijzonder nauw aan het hart. Zo riep hij met de Wereldjongerendagen blijvende impulsen voor de jeugd in het leven.

Het centrum heeft een ongekend succes. Elk jaar nemen zowat 10.000 jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar deel aan de pastorale ontmoetingen, scholingssessies en vrijetijdsactiviteiten. Het motto luidt: “Ontmoeting – Verzoening – Samen aan de vrede en de toekomst bouwen”. Het centrum telt 20 voltijdse medewerkers, die samen met ongeveer 300 vrijwilligers de talrijke pastorale activiteiten uitvoeren. De oprichting van het centrum werd door Kerk in Nood met zowat een half miljoen euro ondersteund.

Bezoek van paus Franciscus aan het jeugdcentrum in Sarajevo (juni 2015)

De jongeren die zich in het centrum “Heilige Johannes Paulus II” engageren, zijn vaak ook heel actief in hun thuisparochies. Ze tonen duidelijk aan dat het mogelijk is om in dit land vreedzaam samen te leven, werk te vinden, een gezin te stichten en een leven op te bouwen. Het doel is ook om het samenleven van de verschillende etnische groepen en religies te bevorderen en om bruggen voor een vreedzame toekomst te bouwen. Zeker het jeugdwerk is van groot belang, niet alleen voor een betere toekomst, maar ook voor de overleving van de Kerk. Tijdens de Bosnische oorlog (van 1992 tot 1995) werd immers de helft van de destijds zowat 500.000 katholieke Kroaten verdreven of ze emigreerden. Tot op vandaag verlaten elk jaar circa 10.000 mensen het land, onder wie ook vele katholieken, omdat ze op de arbeidsmarkt, in de scholen en in het maatschappelijk leven worden benadeeld en geen toekomstperspectief zien. Jongeren die diep in hun geloofsgemeenschappen verankerd zijn, blijven echter in het land en geloven in de toekomst.

Aangezien de capaciteit van het centrum in Sarajevo niet aan de grote vraag kan beantwoorden, opende in Noord-Bosnië nog een huis zijn deuren als een soort filiaal. Het biedt overnachtingsmogelijkheden voor tien personen en organiseert eveneens talrijke activiteiten, bijvoorbeeld seminaries voor leiders van jeugdgroepen, interreligieuze en oecumenische initiatieven en nog vele andere evenementen. Op het terrein van het huis bevinden zich bovendien een boerderij met dieren en een boomgaard, waar jonge mensen werk kunnen vinden. Het centrum is al operationeel, maar toch moeten er nog enkele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd alvorens het volledig af is, onder andere aan de badkamers en de toiletten. Bovendien moet er buiten op het terrein een soort podium met zitmogelijkheden worden gebouwd zodat er evenementen in open lucht kunnen worden georganiseerd. Kerk in Nood zou met 20.000 euro willen helpen om de werken aan het huis te kunnen voltooien.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 444-07-19 Bosnië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid