Bolivia: Steun voor zes missiezusters in arme parochies in de Andes

03/05/2021 Leuven – Ze gaan waar zelden een priester gaat. In de meest afgelegen, armste en moeilijkste gebieden delen de ‘Misioneras de Jesus Verbo y Victima’ in de armoede en verlatenheid van de mensen en geven zij hun hoop. Hun congregatie werd in 1961 in Peru gesticht. Zij is thans actief in zeven Latijns-Amerikaanse landen.

In het Boliviaanse aartsbisdom Sucre wonen en werken zes zusters, gemakkelijk herkenbaar aan hun blauwe habijten, in drie parochies in de Andes. Eén van hen komt uit Argentinië, de andere vijf uit Peru. De paden zijn lang en moeilijk, er zijn giftige slangen, en de zusters moeten steile en rotsachtige plaatsen overwinnen en soms zelfs water oversteken dat door hevige regens in stortvloeden is veranderd. Bovendien moesten de zusters eerst Quechua leren, de taal die door de inheemse bevolking wordt gesproken.

“Het is moeilijk,” zegt zuster Maria Augusta, die al 37 jaar missiewerk doet. Ze vertelt over haar werk: “Op muilezels of te voet reizen we twaalf tot veertien uren om onze gelovigen te bezoeken die hongerig zijn naar God. Als we aankomen, zijn we uitgeput, maar de mensen wachten op hun ‘herderinnen’.”

De zusters bidden met hen, troosten zieken en stervenden op hun laatste reis, mogen hun de heilige Communie bedienen, kinderen dopen, voorgaan bij begrafenissen en diensten van het Woord, en catecheselessen geven. Hun onvermoeibare dienst onder de moeilijkste omstandigheden wordt gevoed door hun contemplatief gebedsleven. Maar zij brengen ook hulp aan de mensen in de concrete zorgen en noden van hun dagelijks leven. Aangezien er geen dokters zijn, verlenen de zusters ook medische hulp binnen de perken van hun mogelijkheden.

De zusters zelf ontvangen geen salaris voor hun dienst en zijn afhankelijk van hulp. Met 3.600 euro willen we bijdragen aan hun bescheiden levensonderhoud. Wie helpt?

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 211-05-39 Bolivia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid