Bolivia: Bestaanshulp voor vijf actieve kloosterzusters in Cochabamba

07/12/2018 Leuven – Bolivia gold lang als het armste land van het Zuid-Amerikaanse continent. Hoewel de economische situatie lichtjes is verbeterd, is die opleving bij grote delen van de Boliviaanse bevolking niet te merken. Dat is ook het geval in Cochabamba, de op drie na grootste stad van het land. De stad is weliswaar uitgegroeid tot een industrieel centrum, maar toch leven vele bewoners nog altijd in grote armoede en de plattelandsvlucht vergroot het probleem, want steeds meer mensen trekken naar de stad in de hoop op een beter leven.

In twee parochies van Quillacollo, een stadswijk in het westen van Cochabamba, zijn sinds 2005 karmelietessen van het Heilig Hart actief. In tegenstelling tot de bekende ongeschoeide karmelietessen, die door de heilige Theresia van Avila werden gesticht en die in clausuur leven, zijn de karmelietessen van het Heilig Hart een actieve kloosterorde. De vijf zusters in Cochabamba hebben een vormingscentrum voor kinderen, jongeren en vrouwen opgericht. Daar bieden ze onder andere alfabetiseringscursussen aan en brengen ze vrouwen vaardigheden bij die hen kunnen helpen om in het levensonderhoud van hun gezinnen te voorzien. Ze bereiden kinderen voor op de eerste heilige communie, begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen op de weg van het geloof, organiseren bezinningsdagen en spelen een zeer belangrijke rol in de verkondiging van het geloof in een gebied waar er een priestertekort is en de parochies bijzonder uitgestrekt zijn. Bovendien geven ze advies en ondersteuning aan vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

De zusters hebben ons om bestaanshulp verzocht om de kosten van hun levensonderhoud te helpen dekken, want ze moeten zelf hun verplaatsingskosten, medische verzorging, verpleging enz. betalen. Daarom hebben we hun 2.170 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 211-05-39 Bolivia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid