Boko Haram vernietigt, Kerk in Nood bouwt op

FacebookTwitterGoogle+

In 2014 haalden de jihadisten van Boko Haram wereldwijd de pers toen ze 276 meisjes, van 16 tot 18 jaar oud, in Nigeria kidnapten. De hashtag #BringBackOurGirls ging viraal en telde 2,3 miljoen tweets, met zelfs een post van wereldleiders zoals de First Lady van de Verenigde Staten, Michelle Obama.

Mgr. Bruno Ateba Edo in een vluchtelingenkamp

Mgr. Bruno Ateba Edo in een
vluchtelingenkamp

De ontvoering, hoe vreselijk ze ook was, was maar één van de vele incidenten in het parcours van Boko Haram. Aanvallen van Boko Haram op dorpen in Nigeria en in de naburige staten hebben de laatste zes jaar meer dan 2,1 miljoen mensen uit hun huizen gejaagd. Daartoe behoren volgens cijfers van UNICEF liefst 1,4 miljoen kinderen. Velen onder hen zijn uit de noordelijke gebieden van Nigeria, die onder controle stonden van Boko Haram, naar Kameroen gevlucht. Ook heel wat burgers van Kameroen zelf, vooral langs de grens met Nigeria, zijn ontheemd.

De naam van de groep ‘Boko Haram’ wordt vaak uitgelegd als “Westerse opvoeding is zondig”. Scholen vormen dan ook een doelwit zoals het geval was in de zaak van de ontvoering van de meisjes en dat beïnvloedde de inspanningen van Kameroen om hun kinderen degelijk onderwijs te verschaffen. Vele scholen in het door Boko Haram geteisterde gebied liggen er verlaten bij. In september 2014, de maand waarin de leerlingen terug naar school gaan, hielden 173 lagere en secundaire scholen hun deuren gesloten waardoor 25.000 jongeren van onderwijs verstoken bleven.

Vele leerlingen zijn naar het bisdom Maroua-Mokolo uitgeweken. Daardoor ontstond een nood aan extra middelen die besteed moesten worden aan onderwijs. Het bisdom Maroua-Mokolo, dat onder leiding staat van Mgr. Bruno Ateba Edo, geassisteerd door de vicaris-generaal Mgr. Gilbert Damba, beantwoordde die nood. Met de steun van de internationale katholieke hulpactie Kerk in Nood, betaalde het bisdom het schoolgeld en de schoolbenodigdheden voor 1.000 kinderen van vluchtelingen. Ze werden geselecteerd onder hen die in de grootste nood verkeren. De helft zijn meisjes.

Er is nog andere steun onderweg, zoals de uitgifte van officiële documenten vb. geboortecertificaten. Zij die ernstig getraumatiseerd zijn, krijgen ook psychologische begeleiding. De leerlingen met een beurs zullen verspreid worden over vijftig basisscholen en secundaire scholen en kunnen onderwijs volgen in de school die het dichtst bij hen gelegen is.

Het bisdom Maroua-Mokolo zal daartoe de faciliteiten in de katholieke scholen uitbreiden en ook vijf nieuwe klaslokalen bijbouwen. Het onderwijsprogramma voor de vluchtelingen van Maroua-Mokolo wil een teken zijn van Gods Liefde voor ieder kind, iedere persoon. Daartoe draagt Kerk in Nood 75.000 euro bij.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation