Bijna 125 miljoen euro voor de Kerk in nood

Internationaal jaarverslag van de pauselijke stichting Kerk in Nood

04/07/2018 Leuven – De pauselijke stichting Kerk in Nood is er in het afgelopen jaar opnieuw in geslaagd het hoge niveau van de giften aan te houden. Dat blijkt uit het jaarverslag voor 2017 dat net werd gepubliceerd na certificatie door het auditkantoor KPMG. Volgens dit jaarverslag bedroeg de totale som van giften, legaten en andere inkomsten 125 miljoen euro (124.057.414 €).
In België en Luxemburg kon een totaal bedrag van 3.526.152 euro worden ingezameld.
Het grootste deel (82,5 procent) werd gebruikt om missie gerelateerde uitgaven te financieren. Het grootste deel hiervan (84,0 procent of 84.6 miljoen euro) diende om 5.357 projecten in 149 landen te realiseren. Zestien procent van de missie gerelateerde uitgaven diende voor informatie, geloofsverkondiging en belangenverdediging voor de vervolgde en lijdende Kerk.
Administratiekosten vertegenwoordigden 7,0 procent van de financiële middelen en 10,5 procent werd aan fondsenwerving, publiciteit en de communicatie met de zowat 400.000 schenkers besteed. Inmiddels heeft de pauselijke stichting nationale kantoren in 23 landen.
Meer in detail blijkt uit het jaarverslag dat 1.212 bouwprojecten door Kerk in Nood werden gecofinancierd. Het gaat hierbij om kapellen, kerken, kathedralen en seminaries, onder andere ook in regio’s die door natuurrampen werden geteisterd. Een derde van de bouwprojecten waren kerken. Een op de tien priesters (in totaal 40.383) kon worden geholpen met misintenties, vooral in Afrika (15.440) en in Azië (10.748). Daarnaast kregen 13.643 seminaristen, meer dan ooit tevoren, ondersteuning, bijvoorbeeld door de toekenning van een studiebeurs. Dat komt overeen met een op de negen seminaristen wereldwijd, de meesten in Afrika. Verder kregen 12.801 zusters bestaanshulp (meestal contemplatieve kloosterzusters) of ondersteuning voor een opleiding. Bovendien werden naast auto’s, motorfietsen en fietsen ook drie boten, vier vrachtwagens en drie bussen gefinancierd. Voor ongeveer 2.000 aanvragen werd een negatieve beslissing genomen, omdat ze niet aan de strenge criteria voor de toekenning van financiële middelen beantwoordden.

Ook in het afgelopen jaar lag de nadruk heel in het bijzonder op het Midden-Oosten. Dit is de regio waarvoor na Afrika de meeste ondersteuningsinitiatieven worden genomen. Tussen 2011, het jaar van de “Arabische Lente“ en eind 2017 werd zowat 75 miljoen euro besteed in de crisisgebieden in het Midden-Oosten. Vorig jaar alleen al ging het om meer dan 17 miljoen euro, gaande van noodhulp over pastorale activiteiten (bijv. het drukken van bijbels) tot de bouw van kerken. Dankzij die hulp konden duizenden christenen naar hun geboortesteden en -dorpen terugkeren. Een bijzonder groot project in dit verband was – en is nog steeds – de heropbouw van de christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve in Irak, die door Islamitische Staat waren verwoest. In 2017 was Irak met nagenoeg 9,3 miljoen euro voor Kerk in Nood het belangrijkste begunstigde land van de financiële steun. Op de tweede plaats onder de begunstigde landen kwam India met 5,86 miljoen, gevolgd door Syrië (5,8 miljoen) op de derde plaats. Verder stonden Oekraïne (4,7 miljoen) op de vierde, Brazilië (3,88 miljoen) op de vijfde en de Democratische Republiek Congo (3,42 miljoen) op de zesde plaats.

“De regionale zwaartepunten van onze hulpprojecten bevonden zich in 2017 in het Midden-Oosten en in Afrika. Bij al ons projectwerk is de dialoog met de lokale Kerk voor ons van enorm groot belang. De bisschoppen en geestelijken ter plaatse weten immers het best waar de nood het hoogst is en welke hulpmaatregelen noodzakelijk zijn. Onze opdracht bestaat erin om de Kerk vooral te ondersteunen op plaatsen waar ze niet over de nodige materiële middelen beschikt om haar pastorale taken uit te voeren of waar christenen met onderdrukking, vervolging en geweld worden geconfronteerd“, benadrukt Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van de pauselijke stichting.

Door Jürgen Liminski

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid