Bidden waar Jezus ook zou gebeden hebben in Jeruzalem

FacebookTwitterGoogle+

Königstein/Jeruzalem 27 augustus 2015 “We willen onze huis beschermen”: Kerk in Nood helpt de karmelietessen op de Olijfberg in Jeruzalem. Door Oliver Maksan

 

Zr. Agatha bij de vernieuwde toegang

Zr. Agatha bij de vernieuwde toegang

“Welgekomen in onze nieuwe ontvangstruimte”, zo begroet zuster Agatha ons hartelijk. De zuster is econome in het Convent van de Karmelietessen op de Olijfberg in Jeruzalem. De renovatiewerken van de toegang tot het klooster zijn nog maar pas beëindigd. Kerk in Nood steunde de zusters bij het tot stand komen van het project: een nieuwe ontvangstruimte en een overdekte toegang. Alles is schoon en netjes. “De renovatie heeft ons geholpen om onze gasten beter te ontvangen en beschermt tegelijk ons klooster”, zegt de jonge Franse religieuze. “Gewoonlijk verlaten we het klooster nooit. Toch komen er vele mensen naar ons. We zijn de weldoeners van Kerk in Nood zeer dankbaar dat we nu in staat zijn de bezoekers beter te ontvangen. We danken hen via onze gebeden.”

 

Oud klooster

Het klooster van de karmelietessen, dat werd gesticht in de 19de eeuw op de Olijfberg, is het oudste van het Heilig Land. Het convent ligt bovenop de overblijfselen van de Kerk van Onze Vader. Talrijke pelgrims komen naar deze heilige plaats om te bidden daar waar Jezus zijn leerlingen het ‘Onze Vader’ zou hebben aangeleerd. De muren zijn bekleed met grote panelen waarop de tekst van het gebed in diverse talen prijkt. “Onze Heer Jezus Christus heeft hier op de Olijfberg gebeden. Dat draagt ons gebed”, legt zuster Agatha ons uit. “We leven hier volgens de spiritualiteit van de grote Theresia (de heilige Theresia van Avila). Ze had veel waardering voor de contemplatie van de Heilige Menselijkheid van Christus. Hier in het Heilig Land en in het bijzonder in Jeruzalem, is dat goed te verstaan. Christus was hier gelukkig maar heeft hier ook veel geleden en stierf uiteindelijk op het kruis.”

 

Vrede dienen

Het klooster ligt in het Arabische en merendeels islamitische oostelijke deel van Jeruzalem. “Iedere keer opnieuw word ik ontroerd als ik erover nadenk hoe het

Zr. Agatha

Zr. Agatha

Jeruzalem zo belangrijk is voor verschillende geloofsovertuigingen. We horen de gebedsoproepen van de muezzin, maar ook de geluiden van de bar mitswa feesten van de joden. We wensen diep van binnen dat er vrede en rechtvaardigheid zou heersen.” De zusters leven op goede voet met de moslims uit de buurt. “In Frankrijk worden zusters raar aangekeken wanneer ze in habijt de straat ingaan. Dat is hier geheel anders. We worden gerespecteerd. Toen een medezuster uit Libanon overleed, brachten de moslimburen ons zelfs bloemen”, vertelt zuster Agatha.150901 karmel_kloostermuur

Ondanks de hoge muren rond het klooster worden de zusters geconfronteerd met de realiteit in het Heilig Land die gepaard gaat met geweld en haat, en die treft ook de zusters. “Telkens lopen de spanningen tussen Israëli’s en Palestijnen hier hoog op in deze buurt. Dan vliegen de stenen tot aan onze voordeur. Dat raakt ons uiteraard zeer diep. Want wij houden van Jeruzalem en het Heilig Land. Met onze gebeden willen we de vrede in het Heilig Land dienen.”

Toch bidden de zusters niet alleen voor het Heilig Land. “We bevinden onze in het hart van de Kerk. Daarom bidden we ook voor de grote bezorgdheden van de Kerk en de Paus.” Ook aan de zorgen van de pelgrims gaan de zusters niet voorbij. “Bezoekers van overal in de wereld laten briefjes na met intenties in de grot waar Christus met zijn apostelen bad. We verzamelen ze en eenmaal per maand komt een priester daarvoor de Mis opdragen”, zegt zuster Agatha.

 

Internationale gemeenschap

Graftombe van de heilige Mariam Baouardy

Graftombe van de heilige
Mariam Baouardy

Het leven van de zuster drijft op het ritme van de contemplatie. “Onze dag is strikt geregeld. Het gezamenlijk gebed wordt afgewisseld met het uitvoeren van de verantwoordelijke taken van de zusters.” Ze ontvangen gasten, doen handwerk, drogen bloemen en maken er een kunstwerk van, maken confituren en andere delicatessen en voeren ook de gewone huishoudelijke taken uit. In het klooster wonen zestien zusters van overal in de wereld. “Het is een mooi aantal. We trekken in hoofdzaak internationale kandidaten aan. Toch zouden we graag meer zusters hebben uit deze regio zelf”, zegt de zuster. “We hopen dat de heiligverklaring van onze medezuster Mariam Baouardy uit Palestina, die plaats vond in de maand mei, de aandacht zal vestigen op onze gemeenschap in het Heilig Land.”

Kerk in Nood betaalde 21.500 euro voor de vernieuwing van de toegang van het Onze Vader-klooster in Jeruzalem.

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation