Benin: Een evangelisatiecentrum voor jongeren

17/09/2019 Leuven – Terwijl in het noorden van Benin overwegend moslims wonen en christenen daar slechts een kleine minderheid uitmaken, wonen in het zuiden van dit West-Afrikaanse land voornamelijk christen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies. Vooral de voodoo-religie telt een grote schare volgelingen. Bijgeloof is er zeer verspreid, ook onder de christenen. Bijgevolg is een permanente verdieping van het geloof van groot belang. Opleiding komt voor de lokale Kerk dan ook op de eerste plaats. Om die reden werd in 2014 in de stad Cotonou, het economische centrum en de regeringszetel van het land, die in het uiterste zuiden aan de Atlantische kust gelegen is, een evangelisatieschool voor jonge mensen tussen 18 en 30 jaar opgericht. Het project, dat luistert naar de naam “Jeunesse Bonheur“ (“Gelukkige Jeugd”), wordt door Kerk in Nood ondersteund. Het is gegroeid uit het project “Jeunesse Lumière” (“Jeugd van het Licht”) dat in Frankrijk door de bekende priester Daniel Ange werd opgericht.

Een jaar lang beleven de deelnemers samen hun geloof, leren het beter kennen en ervaren hoe ze het aan anderen kunnen doorgeven, en dat verschaft hen grote vreugde. Daarbij gaan de jonge mensen naar scholen en gezinnen, bezoeken gedetineerden en bejaarden en delen hun geloofservaring met hen.

Met een dergelijke “school” voor evangelisatie is de Kerk in Benin een pionier in Afrika. Sinds 2014 bestaat in het West-Afrikaanse land voor jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om aan het programma deel te nemen. Enkele resultaten die dit voor de lokale Kerk met zich heeft meegebracht, zijn tastbaar en zichtbaar, want van de jonge mensen die in de eerste vier jaar van zijn bestaan aan het programma hebben deelgenomen, zijn er twaalf in een priesterseminarie en vijf in een religieuze orde binnengetreden. Anderen hebben een christelijk gezin gesticht en enkelen zijn in de kerkelijke sfeer aan het werk gegaan.

Met deze evangelisatieschool werd echter wel onder precaire omstandigheden van start gegaan. Dat heeft weliswaar geen negatieve invloed op het enthousiasme van de deelnemers, maar op termijn zullen er toch geschikte lokalen nodig zijn, onder andere ook om een groter aantal deelnemers te kunnen onthalen. Er kan immers worden van uitgegaan dat er in de toekomst ook jonge mensen uit andere Afrikaanse landen aan het programma zullen deelnemen. Het gebouw wordt in verscheidene fasen opgetrokken. In een eerste fase wordt aan de woonvleugel voor de jonge mannen gewerkt. Kerk in Nood heeft 50.000 euro beloofd om de bouwwerken te ondersteunen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 117-00-49 Benin

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid