Benin: Bouw van een dorpskapel voor een groeiende geloofs- gemeenschap

02/07/2019 Leuven – De parochie van de Heilige Drievuldigheid, met zetel in Guilmaro, ligt in het noordwesten van Benin. Net als nagenoeg alle parochies in Afrika, strekt ze zich uit over een immens gebied met talrijke dorpen. Vele mensen moeten grote afstanden afleggen om de Heilige Mis te komen meevieren.

Het dorp Damouti is de grootste buitenpost van de parochie. Hier staat een bescheiden lemen kapel, veeleer een hut eigenlijk, waar de gelovigen samenkomen om te bidden. Regelmatig komt de priester hier langs om de Heilige Mis te vieren en er vinden eveneens gebedsvieringen ter ere van Maria (meilof), rozenkransgebeden en catechese plaats.

Het kleine lemen gebouw is veel te klein om plaats te kunnen bieden aan alle gelovigen. Tijdens de Heilige Mis staan meer dan de helft van de mensen die aan de viering deelnemen buiten. In het droogteseizoen zijn ze niet beschermd tegen de verschroeiende zon en de immense hitte en in het regenseizoen zijn ze blootgesteld aan hevige regenbuien. Bovendien is het zeker niet gemakkelijk om de erediensten te volgen wanneer men buiten staat.

Het aantal gelovigen blijft maar toenemen. Elk jaar vinden er vele doopsels plaats. 60 procent van de inwoners van de parochie volgen traditionele Afrikaanse godsdiensten. Velen van hen staan open voor de Blijde Boodschap van Christus.

De gelovigen zouden heel graag over een grotere kapel beschikken. Aangezien ze op eigen kracht de middelen daarvoor niet kunnen bijeenkrijgen, heeft pastoor Noel Kolida zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood gewend. Wij zouden de bouw van een huis van God met 15.000 euro willen ondersteunen. Wie helpt mee?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 117-01-19 Benin

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid