Bedankt voor het voorbeeld

FacebookTwitterGoogle+

Kosovo, March 2013Easter night in the cathedral of Pristina. Project trip of Ivo Schürmann/Jacques BersetMoeder Teresa wordt binnen enkele dagen heilig verklaard. Zij is één van die heiligen die de barmhartigheid hebben beleefd tot op het punt van zelfopoffering en getoond hebben hoe men dat doet. Want barmhartig zijn betekent – volgens Thomas van Aquino – niet alleen passief medeleven voelen, maar de ellende actief uit de wereld helpen.

In die zin is zij een voorbeeld en daarvoor zeggen wij “bedankt”. Pater Werenfried, zelf een man van actieve barmhartigheid, ontdekte haar in India en er ontstond een levenslange vriendschap tussen hen. De heilige Johannes Paulus II heeft haar vaak ontvangen en later zalig verklaard.

En u hebt haar weg gevolgd met talloze giften voor de armen en noodlijdenden, precies op de manier zoals zij gezegd heeft: “Het enige wat armoede uit de wereld kan helpen, is met elkaar delen.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation