Bartella komt opnieuw tot leven na de IS. De eerste christenen keren naar huis terug.

FacebookTwitterGoogle+

Erbil (Irak), 01.08.2017 – In de dorpen in de Vlakte van Nineve, die tussen 2014 en 2016 door de zogenaamde Islamitische Staat (IS) werden bezet en geplunderd, vervangt de geur van nieuwe verf eindelijk de stank van verbrande huizen. In Bartella, het eerste Iraakse dorp in de Vlakte van Nineve dat uit de klauwen van IS werd bevrijd, zijn de eerste zes heldhaftige orthodox-christelijke gezinnen na een ballingschap van drie jaar in de Koerdische Autonome Regio naar hun pas heropgebouwde huizen teruggekeerd.

Vóór de bezetting door IS, die op 6 augustus 2014 begon en met de bevrijding op 20 oktober 2016 eindigde, woonden in Bartella 3.400 gezinnen. Twee jaar plunderingen en vernielingen door IS hebben hun sporen nagelaten. Ruim 94 huizen van orthodoxe en Syrisch-katholieke gezinnen werden totaal verwoest (gebombardeerd of in de lucht geblazen), 364 zijn aan de vlammen ten prooi gevallen en 1.372 werden minstens licht beschadigd. Het NRC (Comité voor de Heropbouw van Nineve), dat door pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke voor het Midden-Oosten van de pauselijke stichting  “Kerk in Nood” wordt gecoördineerd, heeft al 17 huizen opnieuw opgebouwd en nog eens 150 wachten na de prijsramingen van de ingenieurs op de nodige financiering om met de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen.

“In Bartella wordt de watervoorziening stilaan weer in werking gesteld”, zegt de jonge ingenieur Noor Sabah Dana, die verantwoordelijk is voor de wederopbouw van de huizen bij het NRC. “Het beschikbare water volstaat niet om de behoeften van iedereen te dekken en soms valt de watervoorziening helemaal uit. Er is een stedelijk waterreservoir dat ook de andere dorpen bedient en dat om de week wordt gevuld. Ook de elektriciteitsvoorziening wordt langzaam hersteld. We krijgen te maken met stroomonderbrekingen, vooral wanneer de elektriciteitsleiding voor herstellingswerkzaamheden wordt onderbroken.

Ook het stadsbestuur probeert zijn deel van het werk te doen: met een graafmachine worden de straten opnieuw in orde gebracht en een groep straatvegers komt langs om het afval in de straten op te halen.

Dat zijn kleine wonderen in een dorp dat overal de diepe littekens van de jihadistische bezetting draagt. Ondanks alle problemen geven vele christelijke gezinnen, die in de afgelopen jaren als intern ontheemden in Erbil hebben gewoond, te kennen dat ze naar de Vlakte van Nineve willen teruggaan en opnieuw een normaal leven willen leiden. “Minstens tweehonderd gezinnen reizen elke dag van Erbil naar Bartella om hun huizen op te ruimen en opnieuw bewoonbaar te maken”, voegt Noor Sabah Dana eraan toe. Dat is de reden waarom er zo veel vuilniszakken voor de huizen liggen. “De gezinnen komen hier naartoe, ruimen hun woning op en halen ze leeg. Daarna nemen ze contact op met ons, de mensen van het Comité, om hun huis te komen keuren en een raming te maken van de schade. Daarna kan met de herstellingswerkzaamheden worden begonnen.”

“Na alles wat er gebeurd is, zijn wij naar dit huis teruggekeerd en hebben we de Kerk in Bartella om hulp verzocht”, zegt Mark Matti Ishaq Zora, de zoon van Matti, een plaatselijke landbouwer die eigenaar is van het huis. “Er is een team van experts hier naartoe gekomen om alle noodzakelijke ingrepen van naderbij te bekijken: het schilderwerk, de elektrische installaties, de deuren en vensters, de waterleiding. Dit is onze stad, ons leven, onze geschiedenis. Bovendien zijn de economische omstandigheden in Koerdistan, waar wij nu wonen, heel slecht. Levensmiddelen en huishuur zijn duur. Daarom zou ik alle gezinnen van Bartella willen zeggen dat ze hier moeten terugkeren. Er is water en stroom en de Kerk helpt ons. Wij bedanken Kerk in Nood voor de hulp die ze ons heeft geboden om ons huis opnieuw in orde te brengen. Het is echt een heerlijk gevoel dat we opnieuw hier kunnen wonen.”

Enkele huizenblokken verder kan uit de woorden van een andere huisbezitter, Nohe Ishaq Sliman, worden opgemaakt dat hij even ontroerd is over het feit dat hij de toekomst nu weer hoopvol tegemoet kan zien. “Wij keren allen terug naar Bartella, want dit is onze stad, hier woon ik al van toen ik een kind was”, legt Nohe Ishaq Sliman uit, terwijl de huisschilder achter hem een muur van zijn woning aan het schilderen is. “Ik heb het water van de rivier de Dijla gedronken en ik werk hier als landbouwer. Ik heb dit huis met mijn eigen handen gebouwd. Hoe zou ik hier kunnen weggaan? Ik bedank Kerk in Nood  voor de bijdrage die ze heeft geleverd om mijn huis opnieuw op te bouwen. Ik kon niet langer 600 – 700 dollar per maand huur betalen voor huisvesting en dit huis laten leegstaan. Het is onmogelijk om niet terug te keren. Dit is mijn stad, ik wil terugkeren en hier wonen.”

De christenen in de Vlakte van Nineve worden met immense uitdagingen geconfronteerd. Op dit ogenblik wonen er in Erbil nog altijd 14.000 geregistreerde gezinnen die uit Mosoel en uit de Vlakte van Nineve zijn weggevlucht (of zowat 90.000 personen). Nagenoeg 13.000 huizen moeten opnieuw worden opgebouwd, de veiligheid in de dorpen moet worden verzekerd, in het gebied is er sprake van Iraaks-Koerdische politieke manoeuvres, er zijn problemen met de infrastructuur (water, stroom, scholen, ziekenhuizen) en, wat zeer belangrijk is, er is ook de overgangsperiode tussen de beëindiging van de maandelijkse financiële steun voor de huishuur en de verdeling van voedselpakketten en de verhuizing van die gezinnen naar de heropgebouwde dorpen. Volgens de meest recente enquêtes van het Comité voor de Heropbouw van Nineve (Nineveh Reconstruction Committee – NRC), die op 14 juli 2017 werden bijgewerkt, zijn er al 1.228 gezinnen naar de Vlakte van Nineve teruggekeerd en is de heropbouw van 423 huizen volop bezig, waarvan 157 met financiële steun van Kerk in Nood.

 Sinds het begin van de crisis helpt Kerk in Nood de christelijke vluchtelingen in Noord-Irak. Tot op vandaag werd in totaal 31 miljoen euro aan noodhulp – onder andere voor levensmiddelen, onderwijs en woonruimte -, pastorale hulp en de heropbouw gespendeerd.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation