Bangladesh: Een kapel voor een dorp

07/05/2018 Leuven – De bevolking van Bangladesh bestaat voor nagenoeg 90 procent uit moslims. Katholieken vormen hier slechts een minuscule minderheid van 0,2 procent. De gelovigen behoren overwegend tot etnische minderheden. Daarom zitten ze in een dubbele minderheidspositie: als christenen en als etnische groep. Hoewel de katholieke Kerk puur cijfermatig klein is, is ze bijzonder levendig en de katholieken getuigen van een sterk geloof. Het bezoek van paus Franciscus aan hun land verleden jaar heeft hen nog meer aangemoedigd.

In het bisdom Mymesingh in het noorden van het land wonen bijna 80.000 katholieken. Het katholieke geloof werd pas 125 jaar geleden in de regio binnengebracht. De meeste mensen die zich lieten dopen, volgden vóór hun doopsel traditionele stamgodsdiensten. De Blijde Boodschap van Christus heeft hun leven diep doordrongen en ze belijden hun geloof bijzonder intensief. Voor hen is de Kerk als een thuis geworden.

In het dorp Digolbagh wonen 200 katholieke gezinnen. Het plaatsje ligt op ongeveer 3,2 kilometer van de missiepost van Bhalukapara, maar is wel al vrij afgelegen. Het dorp is al sinds 1924 katholiek, maar het heeft nog altijd geen kapel. Pastoor Peter Rema doet er alles aan om het spirituele welbevinden van de gemeenschap te verzekeren. Hij heeft ons dan ook om hulp verzocht om in Digolbagh eindelijk een kapel te kunnen bouwen waar de katholieken voor het gebed kunnen bijeenkomen. De gelovigen brengen zelf grote offers om die onderneming te kunnen verwezenlijken, maar ze zijn te arm om de nodige financiële middelen bijeen te krijgen. Daarom zouden wij hen met 10.000 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 342-01-19 Bangladesh

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid