Angola – Success Story: Bestaanshulp voor 34 dominicanessen

07/05/2018 Leuven – Zeven uren per dag wijden de 34 dominicanessen in Benguela zich aan het getijdengebed. Ze bidden voor de Kerk en voor de hele mensheid. Ze leven arm en teruggetrokken, maar ze zeggen: “Wij zijn ons bewust van de grootsheid van onze roeping. In onze clausuur schenken wij ons leven aan God voor de uitbreiding van Zijn Rijk en voor de redding van de zielen.“

Om in hun bescheiden levensonderhoud te voorzien, maken de zusters hosties en maken ze liturgische gewaden.  Een kleine banketbakkerij die ze hadden opgezet, kende geen succes: de grondstoffen waren zo duur dat de inkomsten de kosten niet eens dekten. Ze leden dus verlies. Ook met het kweken van groenten in de moestuin hadden ze onlangs pech: de maïs, de tomaten en de ajuinen werden door een plantenziekte getroffen. De zusters verkeerden dus in grote nood. Ze wisten niet meer hoe het verder moest, maar ze baden tot God om hulp.

God verricht zijn werken soms ook via andere mensen. En zo hebben onze weldoeners 9.000 euro geschonken om de zusters te helpen. De kloosterzusters zijn zielsgelukkig met die hulp. Ze hebben ons geschreven: “Het was een grote verrassing en we waren bijzonder verheugd over het bedrag dat u ons hebt gestuurd! Wij zijn zeer erg dankbaar voor de gulheid van onze weldoeners. Daaruit blijkt de goddelijke voorzienigheid die altijd voor ons zorgt. Wij wensen dat al onze weldoeners Gods rijke zegen en Zijn genade mogen ontvangen en verzekeren u van de gebeden van ons allen en van onze genegenheid en dankbaarheid.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 110-06-39 Angola

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid