Algerije: Een auto voor de pastorale zorg

05/06/2018 Leuven – In Algerije, het thuisland van de heilige Augustinus, wonen tegenwoordig nog amper 5.000 katholieken. Het Noordwest-Afrikaanse land is het meest uitgestrekte van het hele continent. Met zijn oppervlakte van meer dan 2,38 miljoen vierkante kilometer is het even groot als een vierde van de Verenigde Staten! Van de 36,5 miljoen inwoners zijn 97 procent moslim. De weinige christenen in het land wonen zeer verspreid. Bovendien moeten ze bijzonder voorzichtig zijn want anders kunnen ze ervan worden beschuldigd dat ze aan missioneringswerk doen onder de islamitische bevolking.

Paul-Elie Cheknoun is een jonge priester, die pas in 2016 werd gewijd. Hij groeide dan wel op in Algerije, maar zijn priesteropleiding genoot hij in Frankrijk. Nadat hij tot priester was gewijd, stuurde de Franse bisschop hem naar Algerije toen de aartsbisschop van Algiers hem om een priester vroeg.

De jonge priester moet grote afstanden afleggen om de katholieke gelovigen te kunnen bijstaan. Aangezien hij dringend een geschikt voertuig nodig heeft, heeft hij ons om hulp verzocht. Hij schrijft ons:  “Door de hulp die u mij zult geven, zult u de christenen in Algerije kunnen helpen aan wie ik mijn leven heb gewijd“.

Wij hebben hem 21.600 euro beloofd voor een auto.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 109-01-29 Algerije

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid