Albanië kijkt vol blijdschap uit naar de zaligverklaring van 38 martelaren die tijdens de communistische dictatuur uit godsdiensthaat werden vermoord

FacebookTwitter

acn-20160106-34263Bisschop Massafra van Shkodra: “Ze werden doodgefolterd. Ze bleven Christus en de Kerk echter altijd trouw.”

Onder de 40 jaar durende communistische dictatuur in Albanië was het strafbaar om te bidden, een kruisteken te maken, een kruisje om de nek te dragen of zelfs gewoon om te geloven. In 1967 riep het Balkanland zichzelf officieel tot eerste atheïstische staat ter wereld uit. Kerken, moskeeën en andere plaatsen voor de eredienst werden als winkelcentrum, sporthal of theater gebruikt. Zo werd de kathedraal van Shkodra, waar op 5 november 2016 achtendertig martelaren zalig zullen worden verklaard, omgevormd tot stedelijk sportcentrum. Voor de Albanese katholieken is dit een heel bijzondere plek, omdat hier de eerste Heilige Mis na de val van de dictatuur werd opgedragen.

Op het voorplein van de kathedraal, dat aan de heilige Stefanus is gewijd, werd een monument opgericht ter ere van de martelaren, die in de loop van de geschiedenis uit religieuze haat werden vermoord. De bisschoppen Mgr. Vicenz Prennushi, Mgr. Frano Gjini en Mgr. Jul Bonati, de priesters E.H. Alfons Tracki en E.H. Anton Muzaj, de jonge postulante Maria Tuci en nog vele anderen, 38 in totaal. “Alvorens ze werden gefolterd en met de kogel werden terechtgesteld, zeiden ze allen, zonder uitzondering: “Lang leve Christus Koning, lang leve Albanië. Wij vergeven hen die ons vermoorden”, vertelde bisschop Massafra van Shkodra, de voorzitter van de Albanese bisschoppenconferentie aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

38 verhalen van haat en terreur

Maria Tuci is de enige vrouw onder de Albanese martelaren. Ze bezocht de school van de congregatie van de heilige stigmata, de arme zusters van de heilige Franciscus in Shkodra. Later werd ze lerares. Haar misdaad bestond erin dat ze de leerlingen tijdens de dictatuur aan de tegenwoordigheid van Christus herinnerde. Ze werd ontelbare malen gearresteerd en gefolterd. Uiteindelijk werd ze samen met een kat in een zak gestoken. Haar folteraars sloegen de kat herhaaldelijk met een stok en Maria stierf later aan de verwondingen die de verschrikte en woeste kat haar had toegebracht.

Lazer Shantoja, een belezen priester die zich vooral voor literatuur en kunst interesseerde, werd in de omgeving van Tirana zo onmenselijk gefolterd dat zijn eigen moeder de moordenaars smeekte om hem dood te schieten en een einde te maken aan zijn gruwelijke lijdensweg. De priester, auteur en bijzonder vaderlandslievende Lek Sirdani werd gefolterd en verdronken in rioolwater.

Ndre Zadeja was de eerste die met de kogel werd terechtgesteld. Daardoor werd hij de eerste martelaar van de Albanese communistische dictatuur. Hij werd vermoord in Shkodra. Bisschop Massafra licht in het gesprek met Kerk in Nood toe dat allen die in deze stad werden geëxecuteerd een bepaalde weg moesten afleggen die eindigde aan de kerkhofmuur. Daar werden ze “gefolterd, bespuwd en uiteindelijk doodgeschoten”. Die weg kwam langs de kathedraal voorbij. “Dit werd bewust gedaan om hen eraan te herinneren dat ze moesten lijden wegens hun liefde voor Christus.”

“Ze zijn de trots van Albanië”

drapeau-albanieHet land met de dubbelkoppige adelaar op de vlag is vervuld van een trots die grenzen overschrijdt. Die trots is voelbaar bij de duizenden Albanezen die vooral in de jaren 1990 het land moesten verlaten  op zoek naar mogelijkheden om een aanvaardbaar leven te kunnen leiden. “De zaligverklaringsplechtigheid is een vreugdevol feest. Duizenden Albanezen overal ter wereld zullen de ceremonie volgen”, benadrukt de voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land. “Die kleine maar tegelijk grote Kerk heeft de Wereldkerk ontelbare martelaren geschonken. Het waren allemaal mensen die onvoorwaardelijk trouw waren aan Christus en aan de Kerk.”

Op diocesaan niveau begon het proces van de zaligverklaring van de 38 martelaren van de communistische dictatuur in november 2002. Het eindigde in december 2010. In april van vorig jaar ondertekende paus Franciscus het zaligverklaringsdecreet, waardoor de 38 martelaren op 5 november 2016 zalig zullen worden verklaard.

Ondanks de vijf eeuwen durende bezetting door het Ottomaanse Rijk, de ontelbare rooftochten en de geslotenheid van de communistische dictatuur “bleef het katholicisme in Albanië voortbestaan. Dit is de verdienste van de Martelarenkerk”, aldus bisschop Massafra. Duizenden mensen werden in concentratiekampen en gevangenissen opgesloten, omdat ze in God “of in Allah” geloofden, benadrukte de Albanese bisschop. Ongeveer 60 % van de Albanese bevolking was immers moslim. Velen stierven, maar anderen overleefden de folteringen, onder wie zuster Marije Kaleta en de priester Ernest Simoni, die op 19 november 2016 in het college van kardinalen zal worden opgenomen. Toen ze naar aanleiding van de reis van de paus naar Albanië in september 2014 hun getuigenis aflegden, was paus Franciscus overduidelijk ontroerd. “Een martelaar over zijn eigen martelaarschap horen spreken, is zonder twijfel overweldigend!”, zei paus Franciscus op de persconferentie die tijdens de terugvlucht uit het Balkanland op het vliegtuig plaatsvond. Franciscus omarmde beide overlevenden en benadrukte dat God hen had “gehouden” en geholpen om behalve alle folteringen ook de onzekerheid te doorstaan of ze “al of niet zouden worden terechtgesteld”. In de concentratiekampen en in de gevangenissen speelden die martelaren een bijzonder belangrijke rol, want ze waren de “heimelijke troosters van de andere gevangenen”, licht bisschop Massafra toe. Ze konden in het geheim de Heilige Mis opdragen en de communie uitreiken, aldus Ernest Simoni in zijn toespraak ten overstaan van paus Franciscus.

De noodlijdende Kerk in Albanië

De internationale hulporganisatie Kerk in Nood heeft sinds de ineenstorting van de dictatuur in 1991 meer dan 125 projecten uitgevoerd in Albanië, waaronder de bouw van kerken, spirituele centra en het diocesane priesterseminarie. Daarnaast heeft ze ook de Youcat, de jongerencatechismus van de katholieke Kerk, verspreid. Bovendien werd er ook eenmalige, gerichte hulp geboden, bijvoorbeeld door de aankoop van een minibus voor de franciscanen, waardoor ze nu kinderen uit plattelandsstreken naar de catechese kunnen brengen. Op de achterkant van de bus is er een reuzengroot bord aangebracht met het opschrift “Jezus leeft”. Ook de ondersteuning van het klooster van de ongeschoeide karmelietessen in Nenshat valt onder die categorie.

In het land van de adelaar betekent de katholieke Kerk een grote hulp voor de bevolking, want iedereen wordt geholpen ongeacht zijn of haar godsdienst. In Albanië is 70% van de bevolking moslim, 20% zijn orthodoxe christenen en 10% katholieken.

Door Mónica Zorita, ACN

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *