Agressief nationalisme zet aan tot religieuze haat – en het Westen grijpt niet in

22/11/2018 Leuven – Volgens een rapport onderneemt het Westen niet genoeg om deze nieuwe crisis veroorzaakt door een repressief nationalisme tegen te gaan

In belangrijke regio’s van de wereld ligt een golf van agressief nationalisme aan de basis van het toenemende geweld en andere vormen van intimidatie tegen religieuze minderheden. Het Westen zet zijn woorden van bezorgdheid echter niet om in concrete daden, zo luidt de conclusie van een net gepubliceerd rapport.

Het Rapport over de Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2018, dat een beoordeling maakt van de situatie in de 196 landen die de wereld telt, komt tot de slotsom dat het welig tierende ultranationalisme, dat zowel door regeringen als door niet-overheidsactoren in diverse landen, waaronder India, China en Myanmar (Birma), wordt uitgeoefend,  de haat tegen religieuze minderheden heeft versterkt.

Dit rapport, dat om de twee jaar door de pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood wordt gepubliceerd, stelt vast dat “religieus analfabetisme”, ook in de media, en het uitblijven van politieke actie vanwege het Westen, het probleem erger hebben gemaakt en besluit voorts dat talrijke religieuze minderheden achter een “gordijn van onverschilligheid” met immens leed worden geconfronteerd.

Het Rapport over de Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2018 uit kritiek aan het adres van de regeringen en verklaart: “De meeste westerse regeringen hebben nagelaten om religieuze minderheden zo snel mogelijk de dringend noodzakelijke ondersteuning te verlenen,  in het bijzonder ontheemde gemeenschappen die naar hun thuisstreek willen terugkeren.” Ook zouden regeringen hebben verzuimd om ontheemde minderheden in staat te stellen terug te keren, hoewel ze zelf op die terugkeer hebben aangedrongen, bijvoorbeeld in het noorden van Irak nadat IS en andere militante groeperingen daar waren verdreven.

De onderzoeken die door de katholieke hulporganisatie werden uitgevoerd,  komen tot het besluit dat de berichtgeving over de militante islam in de media zich in de onderzochte periode (2016-2018) nagenoeg uitsluitend op de strijd tegen de Islamitische Staat en de met die organisatie gelieerde groeperingen heeft toegespitst en dat de aanhoudende verspreiding van militante islamistische bewegingen in delen van Afrika, het Midden-Oosten en Azië verregaand werd genegeerd.

Het groeiende conflict tussen soennieten en sjiieten, de belangrijkste rivaliserende geloofsrichtingen binnen de islam, is volgens het rapport de drijvende kracht achter het toenemende extremisme.

Het rapport benadrukt dat de situatie van religieuze minderheden in de afgelopen twee jaar in 18 van de in totaal 38 landen – dat is bijna de helft – waar zich beduidende schendingen van godsdienstvrijheid voordoen, nog verder is verslechterd.

De toenemende onverdraagzaamheid tegenover religieuze minderheden heeft ertoe geleid dat voor het eerst in het inmiddels negentienjarig bestaan van het rapport twee nieuwe landen – Rusland en Kirgizië – in de categorie “discriminatie” werden ondergebracht.

Het rapport wijst er daarnaast ook op dat de toestand in enkele gevallen, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië en in Noord-Korea, al zo rampzalig was dat ze in de onderzochte periode nog maar moeilijk kon verslechteren.

Daarnaast gaat het rapport ook dieper in op de extremistische aanslagen op westerse doelwitten door militante strijders. Dit “buurtterrorisme” treft de liberale democratieën recht in het hart. Volgens het rapport is het gevaar van het terrorisme “universeel, imminent en alomtegenwoordig”.

Het Rapport over de Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2018 wijst bovendien ook op de steeds groter wordende vijandige houding tegenover de islam en op het toenemende antisemitisme in het Westen.

De hoofdredacteur John Pontifex zei hierover: “Het agressief ultranationalisme – zowel van autoritaire regimes als van gewelddadige extremistische groeperingen – heeft tot gevolg dat religieuze minderheden zich als vreemden in hun eigen land voelen. Ze zijn gemakkelijke doelwitten in een nieuw tijdperk van onwetendheid en onverdraagzaamheid.”

“Er zijn ongetwijfeld wel gevallen van noodsituaties waarin minderheden verkeren, zoals de islamitische Rohingya, die in het Westen de aandacht hebben gekregen die ze verdienen, maar talloze andere bevolkingsgroepen – zoals de christenen in Nigeria, de Ahmadi-moslims in Pakistan en de bahái in Iran – voelen zich in de steek gelaten door het Westen, waar de vrijheid van godsdienst inmiddels onderaan op de lijst van prioriteiten van de mensenrechten is terechtgekomen.”

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid