Afrikaanse bisschoppen bedanken de paus voor zijn oproep tot gebed voor de vrede: “God verhoort de smeekbeden van Zijn volk”

22/02/2018 Leuven – Tegen de achtergrond van de tragische conflictsituaties in verscheidene delen van de wereld heeft de Heilige Vader Franciscus de katholieken tot een dag van gebed en vasten voor de vrede opgeroepen, op 23 februari, de vrijdag van de eerste week van de Vasten. Daarnaast heeft de paus ook niet-katholieken en niet-christenen  uitgenodigd om zich bij het initiatief aan te sluiten op de manier die zij het meest geschikt achten.

Mgr Timothée Bodika Mansiyai

In zijn verzoek heeft de Heilige Vader in het bijzonder zijn bezorgdheid benadrukt over de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) en in Zuid-Soedan. In een gesprek met de internationale stichting Kerk in Noord geven bisschop Timothée Bodika Mansiyai van Kikwit (DR Congo) en hulpbisschop Daniel Adwok van Khartoem (Soedan) nadere toelichtingen bij de drama’s die hun volk tegenwoordig meemaakt.

“De Heilige Vader kent de tragische situatie waarin de twee landen zich bevinden goed“, aldus de Congolese bisschop. “De paus wilde naar beide landen reizen, maar moest beide bezoeken annuleren”, zegt bisschop Bodika. “Hij kon beide landen dan wel niet persoonlijk bezoeken, maar hij begeleidt ons wel spiritueel.“ Naar aanleiding van zijn bezoek aan het internationaal hoofdkantoor van Kerk in Nood bedankte bisschop Bodika paus Franciscus, die “de gespannen situatie in de DRC en de aanvallen, de repressie en de misbruiken waarvan de priesters, de kloosterzusters en –broeders en de katholieke christenen het slachtoffer zijn van zeer nabij volgt. God verhoort de smeekbeden van Zijn volk.“

De Democratische Republiek Congo wordt door diverse conflicten geteisterd. De strijd om de bodemschatten heeft in het oosten van Congo een gruwelijke oorlog ontketend die al meer dan een decennium duurt. Sinds 2016 komt daarbij nog het conflict in de centrale regio Kasai. Alsof dat nog niet volstaat, wordt het land getroffen door “een algemene crisis die verband houdt met de politieke spanningen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen“. De situatie escaleerde in de afgelopen maanden, toen vreedzame betogingen door regeringstroepen met brutaal geweld de kop werden ingedrukt, waarbij er doden en talrijke gewonden vielen. Tot de protestdemonstraties was opgeroepen door de lekenorganisatie “Comité Laïc de Coordination” (CLC) van het aartsbisdom Kinshasa. De betogers eisten de toepassing van het akkoord van 31 december 2016 (het Sint-Silvesterakkoord) en veranderingen in de politieke instellingen van de staat.

Gebed en vasten voor de bekering van de harten

“Gebed en vasten is een oproep tot bekering van de harten van ons allen, maar ook van de politici en van de leiders die het land regeren”, aldus bisschop Bodika. “Ze zijn vergeten dat hun werk ten dienste moet staan van de hele natie en niet enkel maar  van een kleine groep, terwijl de rest van de bevolking in miserie en armoede verkommert“. Volgens de bisschop “schreeuwt” het Congolese volk “van pijn”. “De internationale gemeenschap hoort die kreten echter niet.” Alleen al in het bisdom Kikwit is het aantal intern ontheemden, die woonruimte, levensmiddelen, medische zorgen en scholen nodig hebben, tot 30.000 gestegen. “Het bisdom Kikwit beschikt echter maar over beperkte financiële middelen om het hoofd te bieden aan die humanitaire noodsituatie. Onze oproepen om een doeltreffend antwoord te bieden op die crisis, vallen bij de overheidsinstanties en de politieke instellingen in dovemansoren“, betreurt bisschop Bodika.

In Zuid-Soedan heerst terreur

Hulpbisschop Daniel Adwok van Khartoem in Soedan benadrukt in een gesprek met Kerk in Nood “dat de oorlog in Zuid-Soedan  in vele delen van het land tot massale verdrijvingen van mensen, tot de vernieling van de familiestructuren en tot het verlies van de eerbied voor de waardigheid van de mensen heeft geleid.“

Hulpbisschop Daniel Adwok

In zijn verklaring over de toestand in het land betreurt hulpbisschop Adwok dat “in Zuid-Soedan terreur heerst: strijders, de regering en de politici zijn in een machtsstrijd verwikkeld en proberen belangrijke functies naar zich toe te trekken zonder dat het lot van de Zuid-Soedanezen daarbij een rol speelt“. Op dit ogenblik is een mensenleven in het land van geen enkel belang: “Tot op vandaag weet niemand, zelfs de regering niet, hoeveel mensen sinds het begin van de oorlog in december 2013 om het leven gekomen zijn“. Niemand heeft hen geteld, gaat de Soedanese bisschop verder. “Het ziet ernaar uit dat degenen die door geweld, honger of mishandelingen gestorven zijn gewoon “pech” hebben gehad. Ze waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ik ken bejaarde mensen die niet snel genoeg uit hun huizen konden wegvluchten en die ter plekke door gewapende mannen werden vermoord”.

Bisschop Adwok vraagt om niet alleen voor een beëindiging van de vijandelijkheden in Zuid-Soedan en voor de vrede te bidden. Op 23 februari moet volgens hem daarenboven ook voor de ontheemden en de vluchtelingen en in het bijzonder voor de jonge mensen worden gebeden. “De meesten van hen hebben geen werk. Ze hebben geen enkele kans om hun opleiding te voltooien. Vaak gaat het om weeskinderen die voor zichzelf en daarnaast vaak ook voor hun jongere broers en zussen moeten zorgen. De talrijke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, leiden ertoe dat zij zich in de steek gelaten voelen en goedkope troost zoeken. Daarom vallen ze vaak in de klauwen van gewelddadige groeperingen.“

31 oorlogen en gewapende conflicten in 2017

De vredesoproep van de Heilige Vader is het concrete antwoord op de hulpkreten van zo vele slachtoffers overal ter wereld. Volgens studies van een werkgroep die zich aan de universiteit van Hamburg bezighoudt met het onderzoek naar de oorzaken van oorlogen waren er in 2017 in totaal 31 oorlogen en gewapende conflicten aan de gang. De pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood heeft het Afrikaanse continent in 2017 met bijna 2.000 projecten en meer dan 24 miljoen euro ondersteund. Ze nodigt alle weldoeners en helpers uit om de handen in elkaar te slaan en deel te nemen aan de dag van gebed en vasten op 23 februari aanstaande.

Door Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid