Bisschop Mgr. Audo: help ons om in Syrië te blijven

FacebookTwitterGoogle+

Door Marta Petrosillo

150918 Bishop-Antoine-Aude-of-Aleppo-Syria_Bohumil-PetrikRome/Königstein.- 17.September 2015 – “De christenen zijn vastberaden om in Syrië te blijven en zullen verder van hun geloof getuigen.” Dat verzekerde de Chaldeeuwse bisschop Mgr. Antoine Audo tijdens een door het Italiaanse kantoor van Kerk in Nood georganiseerde conferentie i.s.m. de buitenlandse persdienst.

Aantal christenen met 2/3 gedaald

De bisschop bevestigde de massale uittocht van Syriërs als antwoord op het open welkom van sommige Europese landen. “Al degenen die in de mogelijkheid verkeerden om te vertrekken zijn al weg, terwijl de anderen nog proberen het land te verlaten. Vooral jonge mannen die vrezen opgeroepen te worden voor het leger en die niet willen meegesleurd worden in een zinloze oorlog die alleen maar vernieling voortbrengt.” Ze vluchten in de richting van Turkije waar ze proberen aan boord te komen van vaartuigen met als bestemming Griekenland of Italië. “Velen hebben het leven gelaten op zee”, voegt de bisschop eraan toe.

De massale emigratie heeft de christelijke gemeenschap niet gespaard in Aleppo, een stad waar de christelijke minderheid het meest zichtbaar was. “Voor de oorlog woonden er 150.000 christenen in de stad. Vandaag blijven er naar mijn inschatting nog 50.000 van over. Ik denk dat de vrees reëel is dat de gemeenschap in haar geheel zal verdwijnen”, zegt Mgr. Audo.

Turkije bewapent fundamentalisten

Na 4 ½ jaar oorlog is de toestand onmogelijk geworden. “De rijken zijn weg, de middenklasse is arm geworden en de armen zijn berooid. Meer dan 80% van de150918 illustratie Aleppo bevolking is nu werkloos.” Bovendien is de stad nu al twee maanden afgesneden van water en elektriciteit. “Onze Kerk heeft een waterbron in onze gronden en we proberen het water zoveel mogelijk te verdelen onder de mensen. In elke straat zie je kinderen en jongeren met lege flessen op zoek naar water.”

Ondertussen worden er elke dag bommen gedropt. “Een deel van de stad wordt gecontroleerd door de overheid, terwijl het andere deel in handen is van islamitische fundamentalisten die het gebied dat wordt gecontroleerd door het Syrische leger – waar ook de meerderheid van de christenen wonen – voortdurend bestoken. De toestand in Aleppo is een van de meest kritieke in het land want we wonen amper 40 km van de grens met Turkije, dat de fundamentalisten bewapent en welkom heet.

Mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuwse aartsbisschop van Aleppo

Mgr. Antoine Audo,
de Chaldeeuwse aartsbisschop van Aleppo

Bisschop Audo is ervan overtuigd dat achter het langdurig conflict in Syrië internationale belangen schuilen. “We wachten al jaren op een politieke oplossing, op een glinstertje hoop dat de oorlog zal eindigen. Maar het ziet er eerder naar uit dat de internationale gemeenschap de oorlog willen laten voortduren, net als in Irak en Libië. Er is een sterke band met de strategische belangen in het Midden-Oosten en zoals Paus Franciscus er ons meer dan eens aan herinnerde vloeien die commerciële belangen voort uit de wapenhandel.”

Sinds het begin van de crisis in 2011 heeft Kerk in Nood al meer dan 8 miljoen euro besteed aan projecten met steun voor het Syrische volk.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation