Aan de rand van de samenleving in Egypte

FacebookTwitterGoogle+

In Egypte baat de katholieke Kerk een opvanghuis uit voor meisjes in moeilijkheden. Kerk in Nood ondersteunt de Kerk omdat ze deze jonge vrouwen helpt om de draad van het leven weer op te nemen.

Door Oliver Maksan

Verstoten door de eigen familie

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Het opvanghuis is het enige in zijn soort in Opper-Egypte. Het ligt in een afgelegen dorpje. Om het opvanghuis te beschermen vermelden we de naam van het dorp liever niet. Zelfs de inwoners van het christelijk dorp zijn niet echt op de hoogte van wat er gebeurt. Het ligt allemaal heel gevoelig. Al een aantal jaren geeft het huis onderdak aan christelijke meisjes met grote problemen, jonge vrouwen die het risico lopen om verstoten te worden door hun familie en omgeving. Katholieke zusters baten het opvanghuis uit. “De meisjes en jonge vrouwen die naar ons komen, verkeren in grote problemen”, zegt de zuster die het tehuis bestuurt. We noemen haar Mariam. “Daarom hebben de priesters van de dorpen waarvan ze afkomstig zijn, hen naar ons toegezonden. Sommige zijn aan de drugs of hebben een liefdesrelatie met een man achter de rug. Enkelen zaten een tijdje in de gevangenis. De gezinnen hebben hen verstoten, voornamelijk omdat ze hun goede naam niet willen besmeuren. Het is onze taak om de meisjes een beter vooruitzicht aan te bieden en hun jonge leven weer op het juiste spoor te zetten.” Christelijke liefde, zo legt zuster Mariam ons uit, is de sleutel naar het hart van de meisjes. “Het is belangrijk dat de meisjes zich hier thuis voelen en ons vertrouwen. Daarom gaan we heel discreet te werk.” Twaalf meisjes van 15 jaar en ouder wonen hier permanent terwijl dertien andere meisjes enkel overdag hier zijn. Er heerst een rustige en opgewekte sfeer. “Ik ben erg dankbaar dar ik hier mag verblijven. De zusters zijn vriendinnen”, zegt een recent aangekomen en redelijk jong meisje. “Ze bereiden me hier voor op het leven. Bovendien helpen de zusters ons om God beter te verstaan.”

 

Verzoening bewerkstelligen

De duur van de hulp wisselt al naargelang de omstandigheden; dat kan variëren van enkele maanden tot zelfs jaren. “We werken op verschillende terreinen”, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????verklaart zuster Mariam. “Enerzijds leren de meisjes een beroep zoals kapster of naaister. Daarmee is de tijd bij ons al nuttig besteed. Maar het verzekert hen ook van een zekere graad van onafhankelijkheid voor later. Anderzijds proberen we hun relatie met God te verdiepen. Volgens ons is dat wezenlijk om de controle over hun eigen leven terug te winnen. Velen onder hen geloofden enkel zeer oppervlakkig. Daarom maken gebed en de dagelijkse Eucharistieviering deel uit van een vast patroon.” Ook de omgeving van de meisjes wordt betrokken in het proces. “Want heel vaak ligt een dieper probleem binnen het gezin aan de basis van het gedrag van de meisjes. We werken niet alleen samen met psychologen, ook de ouders spelen een sleutelrol. We zeggen hen: jullie dochter had de indruk dat ze niet geliefd was en daarom vluchtte ze in een relatie met een man of in de drugs.” Zuster Mariam legt uit dat in vele gevallen een verzoening met de familie binnen de mogelijkheden ligt, zeker wanneer het gezin een kans ziet op gedragsverandering bij hun dochter. Maar dat is niet altijd zo. “In één geval wilde de familie het meisje niet meer opnemen. Ze moest naar Caïro uitwijken.”

 

Chantage en bloedwraak

Een belangrijke voorwaarde om de verzoening met het gezin te bewerkstelligen bijvoorbeeld is het vermijden dat voorhuwelijkse betrekkingen worden uitgebazuind. Als dat wel gebeurt, hebben noch de meisjes, noch het gezin een keuze. “Wanneer het algemeen bekend wordt dat een meisje voorhuwelijkse betrekkingen had dan is haar eer besmeurd. De familie zal haar niet langer willen opnemen. In vele gevallen leidde dat tot bloedwraak, zelfs in christelijke families. In landelijk gebied gebeurt het vaak.”

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Het wordt pas erg moeilijk wanneer de godsdienstige grenzen worden overgestoken. “Dat is vandaag nog het grootste probleem. Het gebeurt dikwijls”, zegt zuster Mariam. “Wanneer een christelijk meisje slaapt met een moslim en door hem zwanger wordt, dan krijgt het conflict een religieuze dimensie.” De zuster legt ons uit dat huwelijken tussen partners met een ander geloof afgekeurd worden in Egypte. “Het wordt sociaal niet aanvaard. Gebeurt het wel dan moet de vrouw zich bekeren.” Er zijn ook gevallen van chantage. “Elk jaar opnieuw zijn er gevallen waarbij een moslimjongen slaapt met een christelijk meisje en het opneemt met zijn mobieltje. Hij gebruikt dan de opname om het meisje te chanteren. Het dreigement bestaat erin dat ze zich moet bekeren, zo niet zal hij de video openbaar maken.” Een priester, we noemen hem Kyrillos, is de geestelijke raadgever van het huis. Hij kent zo verschillende gevallen. “De laatste tien jaar maakten we in onze provincie zeventig gevallen mee waarbij christelijke meisjes met een video gechanteerd werden om zich te bekeren. Dat zijn dan enkel de gevallen waarvan wij op de hoogte waren. Het werkelijke aantal moet veel hoger liggen.”

Priester Kyrillos dankt de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood voor de steun aan het opvanghuis. “We redden hier jonge levens. Ik dank de weldoeners voor hun vrijgevigheid, ook in de naam van onze meisjes. Gebed is hierbij essentieel. Bid alstublieft voor onze jonge vrouwen!”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation