“6 augustus: een dag vol verdriet, maar ook de dag dat God ons redde”

FacebookTwitter

Een jaar geleden sloegen duizenden christenen op de vlucht voor IS – we luisterden naar de verhalen van zij die het meemaakten. #PrayForIraq #WeAreChristians #6thAugust

Door Oliver Maksan

Op 6 augustus 2014 veranderde het leven van de Kerk in Irak voorgoed: meer dan 120.000 christenen sloegen op de vlucht voor de jihadisten van de terroristische organisatie “Islamitische Staat” (IS ook nog ISIS genaamd). Sindsdien leven ze als berooide vluchtelingen in of buiten Irak. Eén jaar later organiseert de katholieke hulporganisatie een gebedsactie om deze dag te herdenken, een dag die de vluchtelingen nooit zullen vergeten.

De chaos was compleet

Rmi, een 22-jarige vluchteling die helpt bij de  kinderopvang in het kamp.

Rami, een 22-jarige vluchteling die helpt bij de
kinderopvang in het kamp.

“Het was verschrikkelijk. We vluchtten op de ochtend van 6 augustus. Ik zie de verschrikking op het gelaat van de mensen nog steeds voor me. Ze vreesden voor hun leven. Ze dachten dat ISIS hen zou doden. Ik dacht er net zo over. Ik wist niet of ik deze dag nog zou overleven.” Een jaar later woont Rami, een 22-jarige christen, in het Mar Elia Centrum, een vluchtelingenkamp in Erbil, de hoofdstad van de autonome regio in Iraaks Koerdistan. Daar vonden de meeste christenen onderdak. “Ik ben afkomstig uit Mosoel. Maar we verlieten de stad al in januari 2014 omdat het te onveilig werd. Jihadisten ontvoerden christenen. Je vreesde voor je leven”, vertelt de jonge man. Daarom zijn hij, zijn ouders en zus naar Karakosh verhuisd, de grootste christelijke stad in Irak. Ze huurden er een huis. In augustus 2014 werden ze opnieuw vluchtelingen. Rami herinnert zich hoe het geluid van de gevechten sterker werd op de ochtend van 6 augustus. “Toen we merkten dat de Koerdische soldaten, die ons tot dan steeds verdedigd hadden, zich begonnen terug te trekken, wisten we dat het de hoogste tijd was om te vetrekken. Er stond niemand meer tussen ons en ISIS.” Volgens Rami speelde zich vervolgens dramatische taferelen af. “De mensen panikeerden. Velen zijn gewoon gaan lopen om zich in veiligheid te brengen.” Rami vluchtte met het gezin in een wagen van een neef. “In de drukte vergat ik zelfs mijn identiteitskaart mee te nemen. We kwamen rond 1 uur ’s nachts in Erbil aan. De chaos was volledig.” De stad werd overrompeld met duizenden vluchtelingen. “We moesten slapen in de tuin van de Mar Elia-kerk, onder de blote hemel, onder de sterren. Nadien werden we in een parking ondergebracht. Na een paar weken keerden we naar het Mar Elia Centrum terug. Dan konden we snel in een tent terecht.

Geen toekomst in Irak voor christenen

Containerwoning, aangeschaft met steun van Kerk in Nood

Containerwoning, aangeschaft met steun van
Kerk in Nood

Vandaag, woont Rami zoals honderden anderen, in een containerhuis dat werd aangekocht met steun van Kerk in Nood. Een jaar later is Rami er helemaal niet meer zeker van dat hij snel naar huis zal kunnen terugkeren. “De overheid en het regeringsleger van Irak vertrouw ik niet meer. Ze lieten Mosoel en de andere plaatsen in handen vallen van ISIS.” Daarom gelooft hij niet in een snelle herovering van zijn geboortestreek. Rami denkt evenwel dat de problemen diepgaander zijn. “Christenen hebben hier geen rechten en kennen geen veiligheid. Bovendien zijn de soennieten en sjiieten met elkaar in oorlog. Daarom wil ik hier weg. Nog liever vandaag dan morgen. Ik zie geen toekomst voor mezelf in Irak. Ik heb de indruk dat de meeste christenen willen vertrekken.” Rami zou graag naar het Westen gaan. Omdat te kunnen, moet hij zich als vluchteling laten registreren bij de Verenigde naties in één van de buurlanden.  Jammer genoeg kunnen Rami en zijn familie zich dat niet veroorloven. “We mogen niet werken in Libanon, Turkije of Jordanië.  Bovendien duurt het vaak één tot drie jaar voor we de toelating krijgen om het land te verlaten.  Tot dan moeten we leven van ons spaargeld. Maar dat hebben we niet.”

Op 6 augustus organiseert de internationale hulporganisatie Kerk in Nood een Wereldgebedsdag voor vrede in Irak. Iedereen kan meebidden: thuis, in een kapel, op het werk, in een kerk, waar u zich bevindt. We bidden met een gebed dat de Patriarch van Bagdad, Mgr. Louis Sako, geschreven heeft. (Hier downloaden: prayer_150721_iraq_PatriarchSako_nl).

Gebed uit Irak voor de christenen in Irak

United Kingdom, Birmingham 2004 Archbishop Louis Sako, Archbishop of Kerkuk-CLD in Iraq

Mgr. Louis Sako

Heer Jezus Christus,
U leerde ons bidden tot de Vader in Uw Naam,
En U verzekerde ons dat we alles zouden krijgen waarnaar we vroegen.
Daarom richten we ons in compleet vertrouwen tot U.
We vragen U om genade en kracht om deze storm te doorstaan,
Om vrede en veiligheid te bereiken voor het te laat is:
Dit is ons gebed; en al lijkt het onmogelijk voor ons,
We geloven dat U ons alles geeft om te overleven en voor onze toekomst.
Help ons, Vader;
In de Naam van Uw gekruisigde en verrezen Zoon, Jezus,
Om verder samen te werken,
Om vrij te zijn, verantwoordelijk en liefdevol;
Om Uw wil te vinden en waar te maken, vreugdevol, zorgzaam en moedig.
In Kana was de Moeder van Jezus de eerste om op te merken dat er geen wijn was.
Door haar bemiddeling vragen we U, Vader,
Verander onze situatie – zoals Uw Zoon water in wijn veranderde – van dood naar leven.
Amen.

+ Louis Raphael I Sako, Patriarch van de Chaldeeuws katholieke Kerk van Babylon

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *