4 Zusters van de Naastenliefde vermoord in Jemen

FacebookTwitterGoogle+

We hebben vernomen dat vier zusters, Missionarissen van de Naastenliefde (Zusters van Moeder Teresa) vermoord zijn in Aden (Jemen). Ze werden op vrijdag 4 maart in de loop van de ochtend door een groep gewapende mannen aangevallen, die binnengedrongen waren in het huis, waar de zusters zich ontfermden over bejaarden en gehandicapten.

160308 sisters YemenNaast de vier religieuzen hebben de terroristen ook twaalf andere personen gedood, onder wie enkele Jemenitische vrouwen die in de instelling werkten en acht bejaarde inwoners. Het lot van een pater salesiaan, Tom Uzhunnalil die in het klooster bij de zusters inwoonde, is nog onzeker. “Deze zusters dienden de allerarmsten en kozen ervoor om in de hel – die Jemen nu geworden is – te blijven, legt Marc Fromager, directeur van Kerk in Nood Frankrijk ons uit. Ze zijn het slachtoffer geworden van een moord die in koelen bloede is uitgevoerd en die nog gewelddadiger lijkt dan de dagelijkse bombardementen die hen op elk ogenblik hadden kunnen treffen. Men is er blijkbaar op uit om elke christelijke aanwezigheid in het land uit te roeien.”
De zusters waren afkomstig uit Rwanda(twee zusters), India en Kenia.

In september bracht de apostolische vicaris voor Saoedi-Arabië, Mgr. Hinder, nog hulde aan de zusters die “ondanks de oorlogsdreiging, zo vertrouwde hij aan Kerk in Nood toe, toch in het land bleven om zich verder in te zetten voor de gehandicapten.”

De christenen van Jemen vandaag

Enkele maanden geleden, voor de inname van de hoofdstad door de Houthi’s (een sjiitische beweging die in opstand kwam tegen de soennitische overheid), schatte men het aantal christenen in Jemen nog rond de 9.000, voornamelijk Indiase gastarbeiders. Men schatte eveneens dat er tussen de 500 en 1000 christenen woonden in Jemen die voorheen moslim waren. Maar omdat geloofsafval of apostasie wordt bestraft met de doodstraf is het onmogelijk om er open over te spreken. Deze christenen beleven hun geloof in het geheim en kunnen alleen ondergronds samenkomen. “Voorzichtigheid en discretie maken deel uit van ons dagelijks bestaan op het Arabische Schiereiland, zeker in een land dat blootgesteld is aan een conflict, zoals Jemen”, legt Mgr. Hinder ons uit.

Vandaag hebben de onschuldige slachtoffers van de oorlog tussen de sjiieten en de soennieten, de enkele buitenlanders, het land ondertussen verlaten als gevolg van het geweld en het risico om ontvoerd te worden. Gebleven zijn enkel de armen. En gebleven zijn ook zij die een bijzondere zending hebben zoals de religieuzen van de Missionarissen van de Naastenliefde van Moeder Teresa. Ook gebleven zijn twee paters salesianen, waaronder pater Tom, van wie we zonder nieuws zijn tot op heden.

Mgr. Paul Hinder, apostolisch vicaris voor Saoedi-Arabië

Mgr. Paul Hinder, apostolisch vicaris voor Saoedi-Arabië

De zusters hebben hun leven gegeven

Enkele uren na de aanslag verklaarde Mgr. Paul Hinder: “Ik bevind me nu in het buitenland. Deze ochtend kreeg ik het nieuws en ik ben erg geschokt. Ik wist dat onze zusters en priesters in gevaar waren. Zelf waren ze zich daar ook zeer van bewust. Maar ze zeiden me steeds: ‘We blijven bij onze gehandicapten. Er is geen sprake van dat we het land zouden verlaten. Dat is onze roeping!’ De zusters hebben hun leven gegeven.

Mijn eerste reactie zou een soort van bitterheid kunnen zijn. Wat voor mensen zijn dat die personen doden die zich inzetten voor de allerarmsten en voor mensen die in de steek gelaten zijn? Mijn tweede reactie is die van Jezus op het kruis: “Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen.” Heer, U weet dat Uw dood op het kruis onze verlossing betekent. Voeg het offer van de Missionarissen van de Naastenliefde toe aan uw lijden. U kunt ervan het zaad maken voor vrede en rechtvaardigheid. Bescherm hen die nu overblijven zonder de goede zorgen en de liefde van de zusters. Bescherm ook pater Tom Uzhunnalil van wie we nog steeds geen nieuws ontvangen hebben.
Vanavond ben ik verdrietig omdat mensen in staat zijn anderen te doden die de liefde beleven tussen de allerarmsten. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel trots op deze getuigen van Christus’ Liefde te midden van geweld en haat. “ (+ Mgr. Paul Hinder, 4 maart 2016)

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation