20 juni is Wereldvluchtelingendag

FacebookTwitterGoogle+

In 2014 gaf Kerk in Nood meer dan 10 miljoen euro uit om vluchtelingen en daklozen te helpen overal ter wereld.

Toen militieleden hun dorp aanvielen, wisten ze dat er geen tijd te verliezen viel. Ze namen hun kinderen bij de hand en liepen voor hun leven.

Kinderen van een gezin G. in een vluchtelingenkamp te Libanon.

Kinderen van een gezin G.
in een vluchtelingenkamp te Libanon.

We noemen ze het gezin G. uit Nigeria: de vader werd tijdens de vluchtpoging vermoord, de moeder en de kinderen haalden nog net het vluchtelingenkamp. Hoewel het kamp een zekere veiligheid biedt, ontbreekt het er aan alles. Water, voedsel, dekens, medicijnen en hygiënische producten zijn schaars. De vluchtelingen zijn uitgeput. Ze zijn getraumatiseerd. Ze hebben familieleden zien sterven en van anderen zijn het spoor kwijtgeraakt tijdens hun vlucht.  Ze hebben geen thuis meer om terug naar te keren. De onzekerheid knaagt als een hongerige rat. Elke dag stellen ze zich dezelfde vraag: En wat nu?

Het gezin G. staat symbool voor de talloze vluchtelingenfamilies in de wereld die gelijkaardige verhalen kunnen vertellen. Ongeveer 51,2 miljoen mensen zijn op zoek naar een veilige thuishaven. Ze zijn afkomstig uit Nigeria, Eritrea of Zuid-Soedan, Syrië, Irak of Oekraïne. Ze gaan lopen voor oorlog en terreur, politieke of godsdienstige onderdrukking. De vervolgers dragen verschillende namen maar ze zaaien vernieling achter hetzelfde masker van haat en waanzin.

De islamitische terreurgroep Boko Haram zaait al zes jaar lang terreur in het noorden van Nigeria en Kameroen. Ongeveer anderhalf miljoen Nigerianen zoeken een veilige schuilplaats in het land zelf, nog eens 136.405 mensen zijn naar één van de buurlanden gevlucht. Kerk in Nood steunt de ontheemde bevolking van de hardst getroffen bisdommen in Nigeria, Bamburi en Maiduguri, met 45.000 euro en helpt ook mensen in het bisdom Laroua-Mokolo (Kameroen) met 14.900 euro. In de Centraal Afrikaanse Republiek zijn het de rebellen van Seleka die lelijk huishouden. Hier kregen gemeenschappen die overstroomd worden door grote groepen vluchtelingen voor 65.000 euro steun.

Kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek in een klooster van de karmelieten.

Kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek
in een klooster van de karmelieten.

In Zuid-Soedan en Eritrea vluchten de mensen voor de steeds weer uitbrekende onlusten tussen rebellenlegertjes of voor de politieke en religieuze onderdrukking. Volgens de Wereldvluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zijn meer dan 560.000 Zuid-Soedanezen op vlucht. Velen vonden een veilige plek in één van de kampen in Ethiopië: Sinds 2014 schoot Kerk in Nood ter hulp met een bedrag van 66.000 euro. Projecten ten behoeve van de Eritrese vluchtelingen kregen 97.000 euro als financiële hulp.

In het Midden-Oosten is Islamitische Staat dan weer verantwoordelijk voor honderdduizenden gevluchte Irakezen en Syrische christenen en wakkerde de vluchtelingenstroom die al begon tijdens de zogenaamde Arabische Lente nog eens extra aan. De Wereldvluchtelingenorganisatie van de VN schat dat er ca. 6,6 miljoen vluchtelingen afkomstig zijn uit Irak en registreerde net iets minder dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Velen zochten onderdak in één van de buurlanden zoals Turkije, Libanon of Jordanië. Sinds 2014, gaf Kerk in Nood, 7,2 miljoen euro aan steungelden om de pastorale en humanitaire bijstand te verzekeren voor de Iraakse vluchtelingen en gaf nog eens 4,3 miljoen euro – meestal noodhulp – voor Syrische vluchtelingen in en buiten het land.

De Gazastrook blijft onrustig. Kerk in Nood stelde dit jaar 15.000 euro ter beschikking opdat christelijke vluchtelingen toegang zouden hebben tot medische

Oudere vrouw in Oekraïne

Oudere vrouw in Oekraïne

zorg in de regio. Tijdens het afgelopen jaar, heeft onze hulporganisatie, 40.000 euro geschonken aan Oekraïne om soepkeukens te financieren en medische zorg te voorzien voor mensen die uit de Krim waren gevlucht en nog eens 60.000 euro in 2015 opdat deze mensen ook pastorale zorg zouden krijgen.

Van bij de oprichting van Kerk in Nood ging onze aandacht naar vluchtelingen. Dit is vandaag nog steeds zo.

Met de hulpprojecten voor vluchtelingen blijven we in de lijn van onze stichter pater Werenfried van Straaten, die kort na WOII aandacht vroeg voor Duitse vluchtelingen en de Vlamingen opriep om hen te financieel te steunen. In zijn eerste bedelbrief schreef hij: “Velen onder ons hebben het gezellig warm en leven goed. We hebben een flat, vensters die beschermen tegen de koude, en ondanks het schaarse aanbod van levensmiddelen in deze naoorlogse periode en ondanks de stijgende prijzen, ontbreekt het ons aan weinig. Maar denken we er soms aan dat er buiten duizenden Maria’s en Jozefs op pad zijn in Europa? Dat Christus huilt in de gedaante van de armen, de daklozen, de hongerigen en de dorstigen, de gevangenen en de zieken, en in al diegenen die hij de minsten van zijn kinderen noemt en in wiens ellende hij Zijn Menswording heeft verborgen?” Uit zijn missie en uit de eerste fondsenwervers van pater Werenfried groeide de Pauselijke Stichting Kerk in Nood die vestigingen heeft in 21 landen. In 2014 steunde de organisatie ongeveer 5000 projecten van de lokale Kerk voor meer dan 100 miljoen euro. Van januari 2014 tot en met vandaag (juni 2015) heeft onze hulporganisatie voor meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd in projecten voor vluchtelingen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation