“We zullen de haat niet kunnen overwinnen als we niet tot verzoening bereid zijn”

FacebookTwitterGoogle+

Joden en christenen, Israëli en Palestijnen willen de spiraal van geweld doorbreken.

Kerk in Nood steunt een verzoeningsproject. Door Oliver Maksan.

Het Heilig Land wordt geplaagd door geweld. Sinds de herfst van 2015 gaat amper een week voorbij zonder dat er geweld en tegengeweld uitbreekt tussen Israëli’s en Palestijnen. Een dertigtal Israëli verloren al hun leven na een aanval door Palestijnen. Ongeveer 180 Palestijnen werden op hun beurt gedood in tegenreacties en gewelddadige confrontaties met de Israëlische veiligheidsdiensten. Honderden personen raakten gewond. Hoe kan men deze spiraal van geweld doorbreken? Hoe kunnen Joden en Palestijnen samengebracht worden?

Echte verzoening

Sarah Bernstein

Sarah Bernstein

“Iedereen is diep in het conflict verwikkeld. Het gaat over twee zeer getraumatiseerde volkeren”, zegt Sarah Bernstein. Deze Israëlisch joodse dame is het hoofd van het Jeruzalems Centrum voor Joods-Christelijke Relaties (JCJCR) in Jeruzalem. Onlangs startte ze een programma op met de bedoeling om Israëli en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. Kerk in Nood is één van de grootste steungevers van dit project. “Wat we beogen is te proberen onszelf in te leven in de situatie van de andere. Daarvoor gebruiken we de ‘Spiritual Counselling method’, een methodiek van geestelijke bemiddeling. Het is de bedoeling om de mensen te begeleiden in het ontdekken van de onderliggende waarden in hun leven en op deze wijze hen aan te zetten om zich te verzoenen met het lijden dat ze ervaren hebben. Gewoonlijk proberen psychologen om zij die door geweld en terreur getraumatiseerd zijn opnieuw te laten functioneren. Wij echter willen dieper graven. Ook als is het moeilijk, het gaat er om de ziel van de ander te bereiken in een poging om een echte verzoening mogelijk te maken.”

Sarah Bernstein kent de Israëlische ziel. “Ik woon al dertig jaar in Israël. Deze laatste tijd doet me terugdenken aan de tijd van de Tweede Intifada (de opstand van de Palestijnse bevolking tegen de Israëlitische bezetting van 2000 tot 2005). Het waren traumatische maanden en jaren voor de Joden, vooral hier in Jeruzalem.” De moeder van drie kinderen blikt terug. “Destijds waren er voortdurend aanvallen. We leefden in constante angst voor onze kinderen. Op een bepaald moment was één van mijn kinderen maar vier wagens verder achter een bus die werd opgeblazen. Dat tekent je. Het duurt even voor angst zich omzet in haat. Maar nu is ze hier”, zegt Sarah verwijzend naar de gemoedsgesteldheid bij de bevolking in Israël.

Een bijzondere ontmoeting

Sarah weigerde nochtans zich daar bij neer te leggen. Enkele jaren geleden ontmoette ze Sammy, een Palestijnse christen. Hij had Auschwitz bezocht en was daar diep door geraakt. “Hij begreep hoe de Holocaust zo belangrijk is voor het Joodse volk. Ik, van mijn kant begon me te interesseren voor het Palestijnse gezichtspunt tijdens de Tweede Intifada en probeerde me in hun positie in te leven. Ik heb altijd begrepen dat ze recht hebben op dezelfde mensenrechten als wij. Maar veel meer dan dat wist ik niet. Dat wilde ik veranderen en wilde begrijpen hoe de Palestijnen zich voelen.”

Ontmoeting

Ontmoeting

Sammy en Sarah, een Palestijnse christen en een Israëlische Joodse, schoten al vlug met elkaar op. “We waren er beiden van overtuigd dat we echte genezing nodig hadden”, zegt Sarah. “Haat en angst vernietigen de ziel. Je ziet het hier in Israël waar zelfs de linksen en de rechtsen elkaar niet vertrouwen.” Ze begonnen cursussen te organiseren voor mensen met een achtergrond in psychotherapie, voor psychologen, clerici en leraren. Het idee erachter was dat ze eerst elkaar moesten ontmoeten om daarna deze positieve ervaringen uit te dragen in de eigen samenleving. “In 2015 is Kerk in Nood ons beginnen steunen. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Voor de eerste keer, waren we in staat om een jaarprogramma samen te stellen met wekelijkse bijeenkomsten.” Het doel van de samenkomsten tussen de Israëli en de Palestijnen was om het eigen denkpatroon te veranderen, het eigen hart te openen voor verzoening, een nationaal conflict op te lossen via interreligieuze dialoog en geestelijke genezing.

Spiritual Counselling method

Spiritual Counselling
method

“Bijeenkomsten gaan over het veranderen van gedragspatronen en het herkennen van de menselijkheid bij de vijand – of degenen die we als vijand beschouwen. De eigen godsdienst of spiritualiteit is het uitgangspunt. Sammy gebruikt daarvoor altijd een voorbeeld dat het helemaal duidelijk maakt”, zegt Sarah. “Wanneer een Palestijn bij een controlepost komt met een Israëlisch soldaat, dan verwacht hij al dat hij op een denigrerende manier zal behandeld worden. Hij heeft het al meer dan eens meegemaakt. Daarom zal hij zich daarmee overeenkomstig boos gedragen. Dat bepaalt al hoe de ontmoeting verder zal verlopen. De Israëlische soldaat verwacht van zijn kant immers ook boosheid in zijn betrekkingen met de Palestijnen. Het komt erop aan om dergelijke situaties met een positieve houding te benaderen. Dan kunnen ze misschien anders verlopen. En wat nog belangrijker is, is dat je er niet langer kwaad om wordt”, daarvan is Sarah rotsvast overtuigd. “Een christen zoals Sammy neemt het voorbeeld van Jezus en zijn bereidheid om te vergeven in gedachte. En voor mij als joodse, zal mijn joodse godsdienst de bron van mijn bereidheid tot verzoening zijn.”

Hebreeuws of Arabisch

160331_hl_sessieToch is het conflict altijd aanwezig, zelfs wanneer we de taal en de ontmoetingsplaats voor onze groepsbijeenkomsten moeten vastleggen. “Tijdens onze sessies spreken we Engels omdat niet iedereen Hebreeuws of Arabisch spreekt. We komen bijeen in Beit Jalla. Dat is achter de muur gelegen, maar alle Israëli mogen daar naartoe gaan. Voor ons zou het bijvoorbeeld onmogelijk zijn om de nabijgelegen stad Bethlehem te betreden. Dat verbiedt de Israëlische wetgeving ons omwille van veiligheidsredenen.

Om dezelfde redenen kunnen de meeste Palestijnen niet naar steden in Israël reizen. Bovendien willen velen niet samenwerken met Israëli uit schrik voor hun standpunten.” Het gebeurt ook niet altijd, zo vervolgt Sarah, dat we tijdens onze bijeenkomsten over alles akkoord gaan. “Bijvoorbeeld als Joodse sta ik achter het Joodse recht op domicilie hier. Als dat niet zo zou zijn dan was ik dertig jaar geleden niet uit Engeland hierheen gekomen. Voor vele Palestijnen is dit standpunt totaal onaanvaardbaar. Het is niet mogelijk om dat veranderen.”

Het is net daarom dat Sarah deze initiatieven zo belangrijk vindt. “Elk politiek proces, alle pogingen om de bezetting te beëindigen, zullen nergens toe leiden wanneer er ten minste geen beetje vertrouwen heerst tussen de twee betrokken partijen. Wij als gelovigen voegen in gans deze situatie een bijzonder gezichtspunt toe door te proberen de ander als een schepsel van God te zien. Het is de enige manier om deze vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.”

Kerk in Nood steunt dit verzoeningsproject “Haat genezen – Spirituele bemiddeling in conflictsituaties” van Jeruzalems Centrum voor Joods-Christelijke Relaties. Vermeld volgende code bij uw overschrijving als u ons wil steunen: Israël Nationaal 15/00193.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation