Syrië: “We willen niet leven onder islamitisch bestuur”

FacebookTwitterGoogle+

“De tranen van de christenen zijn te pijnlijk voor me”

De Syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II  bezocht Al Qaryatayn, de stad die pas uit de handen van ISIS is bevrijd. – Hij is geschokt wanneer hij de verwoestingen ziet.

Königstein, 12 april 2016.

Na zijn bezoek aan de Syrische stad Al Qaryatayn die nog maar pas van ISIS is bevrijd, kampt de Syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II met gemengde gevoelens. In een gesprek afgelopen vrijdag met de internationale katholieke pastorale hulporganisatie Kerk in Nood, zei de kerkleider met zetel in Damascus, dat hij enerzijds verheugd was door de uitdrijving van de militaire terreurgroep uit de stad waar zowel moslims als christenen wonen. De terroristen hadden Al Qaryatayn in augustus ingenomen. “Dat is vast en zeker een toe te juichen ontwikkeling. Maar de inwoners die weggevlucht waren, barstten in tranen uit toen ze zagen wat er van hun stad geworden was. Het was ook voor mij persoonlijk, als pastorale zielzorger, zeer pijnlijk toen ik deze tranen zag.” De Patriarch verklaarde ook nog dat de infrastructuur zwaar beschadigd was. “Toen ik samen met onze katholieke broeders vrijdag de stad bezocht, was ik geschokt door de aard van de verwoestingen. Vele huizen zijn geheel of gedeeltelijk vernield tijdens de gevechten. Allerlei benodigdheden en leidingen zijn gestolen”, legde het hoofd van de Syrisch-orthodoxe Kerk uit. “Het was bijzonder pijnlijk te zien hoe de kerken moedwillig aangepakt zijn door ISIS. Zowel het Syrisch-katholieke Sint-Elianklooster als de Syrisch-orthodoxe Kerk zijn met opzet ontheiligd. Onze kerk is zelfs nog zwaarder beschadigd dan het klooster.”

Patriarch Ignatius Aphrem II

Patriarch Ignatius Aphrem II

De Patriarch beklemtoonde dat het gemeenschappelijk bezoek met de katholieken op vrijdag bedoeld was als een belangrijk signaal. “In deze tijden moeten we ons als christenen eendrachtig tonen. ISIS wil ons doden ongeacht tot welke christelijke Kerk we behoren,” zei Ignatius Aphrem. “Tijdens het bezoek wilde ik de mensen vooral hoop bieden. Ik vertelde hen God te danken dat ze nog leefden. Huizen en kerken kunnen terug opgebouwd worden. Een verloren leven is niet te herstellen. Als Kerk gaan we er niet alleen over praten; we zullen de mensen ook materialen schenken om hen zo goed als mogelijk te kunnen helpen bij de heropbouw. Het allerbelangrijkste is te geloven dat God bij ons is. We geven onze hulp in de naam van de levende God.” De Patriarch moet wel toegeven dat het in situaties zoals deze erg moeilijk is om een christelijke getuigenis te geven en de vijanden te vergeven. “Als je de omstandigheden ziet, dan is het niet zo gemakkelijk om de haat te overwinnen en God om het geschenk van de vergiffenis te vragen. Het zal tijd vergen voor de mensen om die stap te zetten. Dat is zeer menselijk en begrijpelijk. Maar we kunnen niet om de bereidheid tot vergeving heen. Het is een essentieel onderdeel van het christelijke leven.”

De Patriarch beklemtoonde dat de Syriërs ervaring hebben met het naast elkaar bestaan van verschillende godsdiensten. “In Syrië gaat het niet om een oorlog tussen christenen en moslims. Het gaat vooral om buitenlandse terroristen die hier de jihad komen uitvechten. Natuurlijk zijn er nu Syriërs bij die deze jihad-ideologie hebben aangenomen. Maar deze opvattingen komen van buitenaf, hoofdzakelijk uit Saoedi-Arabië en via het daar beoefende wahabisme. Daarom zie ik geen groot probleem in de verzoening tussen de Syriërs die een verschillend geloof aanhangen. Dat is mogelijk. We hebben, ondanks de vele verschillen, uiteindelijk voor de oorlog in Syrië begon altijd samengeleefd. Dat was het Syrië dat ik kende.”

Over de pogingen van de Verenigde Naties om een politieke oplossing te vinden voor het conflict via onderhandelingen tussen de regering en de oppositie, zei de Patriarch: “Als de Syriërs de zaken onder elkaar mochten regelen, dat zouden er geen problemen zijn, daar ben ik van overtuigd. Maar we zijn niet naïef. De moeilijkheid van de politieke oplossing schuilt in het feit dat er regionale en internationale belangen in Syrië samenkomen. Dat maakt de situatie zo complex.” Ignatius Aphrem II drukt zich nogal sceptisch uit over de vertegenwoordigers van de Syrische oppositie die in Genève met de regering onderhandelen. “Natuurlijk hoop ik dat de gesprekken succes zullen hebben. Maar de oppositie telt hier in Syrië zelf niet zoveel aanhangers. Bovendien zijn er nogal wat islamisten onder hen. De christenen en ook de anderen willen niet leven onder een islamitisch bestuur.”

Patriarch Ignatius Aphrem bevestigt dat ongeveer 40 procent van de Syrische christenen het land verlaten heeft en naar de buurlanden of het Westen is gevlucht. “Ik maak me geen illusies. De meesten onder hen komen nooit meer terug. Als het zo doorgaat, dan zullen de christenen in Syrië verdwijnen, net zoals ze uit Turkije en Irak bijna helemaal verdwenen zijn.” De Patriarch verwerpt daarom de door het Westen gestimuleerde emigratieplannen. “De beste manier om ons te steunen, is te helpen om in ons moederland te blijven. Naar het Westen verhuizen, is geen oplossing. Het is geen positieve ervaring om vluchteling te zijn in Europa. Dat houdt culturele ontworteling in. Het is niet goed voor de vluchtelingen en niet goed voor de samenlevingen die hen opneemt.” De Patriarch verklaarde dat er zowel in Syrië als in de buurlanden veilige thuishavens zijn voor de mensen. “Het zou voor Europa veel goedkoper zijn om de mensen te helpen in Syrië te blijven, of ze tijdelijk op te vangen in Libanon of op een andere plek. Het is veel belangrijker de projecten van de lokale Kerken te helpen. We zijn Kerk in Nood zeer dankbaar dat ze deze benadering steunt en de mensen ter plaatse helpt. Ik hoop dat veel meer organisaties daaraan een voorbeeld zouden nemen.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation