Pakistan: Pastorale zorg voor christelijke echtparen en gezinnen in het bisdom Hyderabad

FacebookTwitterGoogle+

Het bisdom Hyderabad ligt in het zuiden van Pakistan. Het strekt zich uit over een reusachtig gebied van meer dan 137.000 vierkante kilometer, maar telt wel slechts 50.000 katholieken voor 28 miljoen moslims. De meeste katholieke gelovigen in dit gebied behoren tot etnische minderheden die voordien hindoes waren. Die volksgroepen staan helemaal onderaan op de maatschappelijke ladder. Ze leveren herendienst op de akkers van de grootgrondbezitters of in de tegelfabrieken en zijn totaal overgeleverd aan de willekeur van hun meesters. Ook werken ze als straatvegers in de steden of maken ze de toiletten schoon. Hun loon wordt slechts zeer onregelmatig uitbetaald, het bedrag ervan schommelt en al snel houden de opgebouwde schulden de gezinnen in een echte wurggreep. Wanneer een gezinslid ziek wordt of zijn werk kwijtraakt of indien hun werkgever hen geen loon uitbetaalt, moeten de gezinnen namelijk geld lenen. Om dat geld te kunnen lenen worden astronomisch hoge woekerinteresten gevraagd en de gezinnen komen steeds dieper vast te zitten in een vicieuze cirkel van armoede en afhankelijkheid. Vaak slagen ze er generaties lang niet meer in om zich uit die schuldhorigheid te bevrijden. Dit brengt een enorme last met zich mee waaraan vele mensen ten onder gaan.

Bisschop Samson Shukardin schrijft: “Het is voor die gezinnen een dagelijkse strijd en een bittere werkelijkheid om te proberen elke dag iets te eten op tafel te zetten. De spiraal van armoede, werkloosheid en schuldenlast drijft velen tot een verslaving aan drugs en andere substanties en werkt zich negatief uit op hun thuissituatie, waar ruzies, conflicten, scheldpartijen en in sommige gevallen huiselijk geweld aan de orde van de dag zijn”. Daarom ligt het de bisschop bijzonder nauw aan het hart die gezinnen te helpen om onder dergelijke moeilijke omstandigheden bijeen te blijven  en hun christelijk geloof zo te beleven dat vrede, eendracht en liefde in de gezinnen de boventoon blijven voeren. Hij heeft dan ook een programma in het leven geroepen om de echtparen en de gezinnen meer kracht te geven en hen te ondersteunen.

Onder leiding van een kloosterzuster die zich al 25 jaar lang aan het gezinspastoraal wijdt en van ervaren echtparen worden in de 17 parochies die het bisdom telt cursussen en bijeenkomsten aangeboden die zich tot jonge aanstaande echtparen die zich op het huwelijk voorbereiden, tot echtparen die een gezin willen stichten en tot gezinnen richt. Hoe worden we goede ouders? Hoe kan het gezin samen bidden? Hoe kan ik samen met mijn echtgenoot of echtgenote moeilijkheden overwinnen? Hoe kunnen echtgenoten met elkaar leren praten en hoe kunnen ze elkaar leren respecteren? Hoe kunnen wij een christelijk gezin en een christelijk gezinsleven opbouwen op basis van de sacramenten? Al die vragen staan op het programma.

De bisschop schrijft ons: “Ze krijgen mijn volledige steun en medewerking want het welzijn van het gezin is van essentieel belang voor de toekomst van de wereld en van de Kerk. Enkel wanneer we het christelijke leven van de gezinnen voeden en hen op pastoraal gebied ondersteunen, zal de Kerk trouw zijn aan haar missie om “een licht voor de volken’ te worden. “Wij hebben beloofd om de cursussen voor gezinnen en echtparen in de zeventien parochiegemeenschappen met een totaal bedrag van 12.750 euro te ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 328-08-49 Pakistan

FacebookTwitterGoogle+

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

FacebookTwitterGoogle+

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation