Opflakkering van geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek: Mgr. Aguirre vormt een menselijk schild om de moslims te beschermen

FacebookTwitterGoogle+

Ook in het bisdom Alindao zijn de gevolgen van de nieuwe gewelduitbarstingen voelbaar, aldus Mgr. Cyr-Nestor.

Königstein/Madrid, 18.05.2017 – De Andalusische missionaris en bisschop van Bangassou in de Centraal-Afrikaanse Republiek Mgr. Juan José Aguirre heeft in zijn verklaringen tegenover het Spaanse kantoor van Kerk in Nood de opflakkering van het geweld tegen de moslimbevolking in zijn eigen stad aangeklaagd. Verantwoordelijk daarvoor zijn de Anti-Balaka, voornamelijk animistische en uitgesproken anti-islamitische gewapende guerrillamilities.

“Ze hebben Bangassou aangevallen en de Marokkaanse soldaten van de VN-strijdkrachten hebben aan alle moslims gevraagd om hun wijken te verlaten en zich naar de moskee te begeven. Daardoor zat de moskee overvol. De milities begonnen de moslims aan te vallen en te beschieten. Ze hebben drie dagen doorgebracht zonder te eten of zich te wassen”, vertelt Mgr. Aguirre. “Ik ben er zelf naartoe gegaan en heb mij voor de moskee opgesteld om hen ervan te overtuigen te stoppen met schieten. Maar ze schoten de imam dood. We hebben dan vrachtwagens laten aanrukken om de mensen naar de gebouwen van de katholieke Kerk over te brengen.”

De bisschop bevestigde dat de katholieke Kerk in Bangassou op dit ogenblik in zijn centra onderdak verschaft aan 2.000 moslimvluchtelingen: “We vangen hen op in mijn eigen huis en daarnaast hebben we het klein seminarie, de kathedraal  en een aantal scholen ingericht. De ngo’s zijn al begonnen met de bedeling van voedsel en het opzetten van tenten.”

Op dit ogenblik is in Bangassou naast Mgr. Juan José Aguirre ook Mgr. Nzapalainga, de kardinaal van Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, aanwezig: “Samen met hem zijn we een dialoog aangegaan met de lokale stamhoofden om de constante plunderingen te doen ophouden in de islamitische wijken die systematisch werden aangevallen. We zijn tevens aan het onderhandelen met de Anti-Balaka om hen ertoe te bewegen Bangassou te verlaten. Dat is waar we deze namiddag over aan het onderhandelen waren”, legt Mgr. Aguirre uit aan de pauselijke stichting Kerk in Nood.

“In de 35 jaar dat ik hier woon, heb ik nooit dergelijke gewelduitbarstingen tussen de verschillende gemeenschappen meegemaakt. Sinds Tsjaad strijders van de islamistische Seleka-alliantie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek heeft gestuurd, hebben we te maken met geweld”, klaagt de bisschop van Bangassou aan. “Nu zitten we hier met 2.000 mensen die niet weten wat er van hun bezittingen, van hun huizen geworden is. Alles werd van hen gestolen. Wij hebben meer dan 50 lichamen begraven, samen met het Rode Kruis waaraan we voertuigen van de katholieke missie ter beschikking hebben gesteld.”

“Nu moeten we vluchtelingenkampen opzetten voor de ontheemden en daarbij komt nog dat het regenseizoen net begint, dus moeten die mensen over degelijke beschutting  kunnen beschikken. Wij hopen en geloven dat ze op een dag naar hun huizen zullen kunnen terugkeren en dat er hier opnieuw vrede zal heersen”, besluit de prelaat.

Ook Mgr. Cyr-Nestor, de bisschop van het bisdom Alindao, eveneens in het zuiden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, heeft in een aan Kerk in Nood gerichte boodschap de nog steeds aanhoudende confrontaties aangeklaagd tussen de Seleka-fracties en de Anti-Balaka milities.

De vijandelijkheden zijn begonnen op 8 mei 2017, als reactie op de ontvoering van en moord op enkele jongeren in Datoko door de Seleka. Nadat de VN-troepen zijn opgetreden, lijkt de situatie toch wat rustiger te zijn geworden. Desondanks zijn er zowat 5.000 ontheemden die worden opgevangen in centra die eigendom zijn van de katholieke Kerk: de bisschoppelijke woning, het catechesecentrum, een school en een klooster. Het begint voor het bisdom moeilijk te worden om aan al die mensen drinkwater en voedsel te bezorgen en wegens het ontbreken van ngo’s in de regio zoeken de priesters dan maar hulp bij de lokale bevolking.

De pauselijke stichting Kerk in Nood heeft hulp aangeboden aan het bisdom Alindao, waar de lokale diocesane Caritas-organisatie op dit ogenblik de dringendste nood aan het lenigen is.

Door Jose Villalón / Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation