Nuntius in Palestina zegt dat dialoog de grootste uitdaging is voor de Kerk in het Heilig Land

FacebookTwitterGoogle+

Rome/Königstein – 24.06.2014 “Het gedeelde huis omvormen in een gezinswoning d.m.v. dialoog” – dat is de “uitdaging” voor de Kerk in het Heilig Land, zegt Mgr. Giuseppe Lazzarotto, de pauselijke nuntius in Israël en apostolische gedelegeerde voor Palestina. In een gesprek met Kerk in Nood becommentarieerde hij ook de recente aanslag tegen de Kerk van de Broodvermenigvuldiging in Tabgha, aan het Meer van Galilea. De aanslag op één van de meest symbolische plaatsen voor het christendom werd gepleegd door Joodse extremisten. “Deze daden stemmen ons heel bitter omdat ze , hoewel ze niet gedragen worden door een meerderheid van de bevolking, een uitdrukking zijn van geslotenheid, van een weigering om anderen, die van hen verschillend zijn, niet te aanvaarden”, zei de aartsbisschop aan Kerk in Nood. De christelijke gemeenschap laat zich echter niet ontmoedigen door deze gebeurtenissen, legt de nuntius ons uit en ze is vastberaden om de weg van de dialoog verder te zetten.

 

Zaden van verzoening zaaien

Mgr. Giuseppe Lazzarotto, de pauselijke nuntius in Israël

Mgr. Giuseppe Lazzarotto,
de pauselijke nuntius in Israël

De Kerk verbindt zich er toe verder te werken in de frontlinie “opdat de beide volkeren zouden leren hoe ze kunnen samenleven zodat het land niet louter een gedeelde woning is maar omgebouwd wordt tot een plek waar we elkaar leren kennen, leren waarderen en elk het beste kunnen toewensen”, zo voegde de nuntius er aan toe. Deze verzoening zou ook de kleine christelijke gemeenschap ten goede komen, die al tientallen jaren de wieg van het christendom aan het verlaten is. “Als de levensomstandigheden zouden verbeteren, dan hoeven de christenen niet weg te gaan, want in de grond wil niemand echt het Heilig Land verlaten”, zei de nuntius.

Gebruikmakend van de woorden van Paus Franciscus tijdens een ontmoeting met ROACO (Riunione delle Opere d’Aiuto alle Chiese Orientali, een door het Vaticaan geleide commissie voor hulp aan de Oosterse Kerken), benadrukte aartsbisschop Lazzarotto, de noodzaak om “de zaden van verzoening te zaaien”, net zoals de Heilige Vader deed tijdens zijn bezoek aan het Heilig Land en in zijn ontmoeting in het Vaticaan met Shimon Peres en Mahmoud Abbas.

Jammer genoeg brak even later het conflict in Gaza los, dat haat, verdeeldheid en vernieling zaaide – zowel op materieel als spiritueel 150625 hl_verzoeninggebied”, zei hij, en de gevolgen van het conflict afgelopen zomer in de Gazastrook zijn nog steeds zichtbaar, merkte hij tevens op. “De oorlog was vernietigend en de heropbouw is zelfs nog niet begonnen”, legt de nuntius uit en hij onderstreepte de belangrijke bijdrage van de lokale katholieke kerkgemeenschap, hoewel ze slechts 1.300 zielen telt, toch drie scholen, een rusthuis voor bejaarden en een centrum voor gehandicapten uitbaat. “Dat zijn de wegen van de dialoog”, zo zei hij nadrukkelijk.

 

Teken van hoop

Het is misschien wel de Hebreeuwssprekende katholieke gemeenschap die een teken van hoop kan zijn voor de toekomst. Ze groeit razendsnel dankzij de vele kinderen van de katholieke gastarbeiders in Israël. “Dat is een nieuwe en mooie werkelijkheid waaraan we voorzichtig aandacht moeten besteden en die voor de toekomst van doorslaggevende betekenis kan zijn”, zei hij.

Toen we spraken over de Israëlische afscheidingsmuur en over het afleveren van doorgangsbewijzen voor christenen om de heilige plaatsen te bezoeken, zei aartsbisschop Lazzarotto dat hij bij de Israëlische overheid toch een grotere openheid opmerkt. “We blijven gekant tegen dergelijke muren, maar we moeten ook toegeven dat we dit jaar een meer positieve houding hebben vastgesteld. Met Pasen en Kerstmis werden tien maal meer doorgangsbewijzen afgeleverd voor de gelovigen als voorheen en velen konden ook zich buiten Tel Aviv ophouden, waar dat in het verleden verboden was”, zei hij.

Een ander teken van hoop is het op handen zijnde akkoord tussen de Heilige Stoel en de Palestijnse Staat. “Deze overeenkomst zal ons een wettelijke basis geven. In Palestina geniet de christelijke gemeenschap vrijheid van godsdienst en eredienst, maar vanaf nu zal die niet louter gebaseerd zijn op de goede wil van de toevallige bestuurders in de regering, maar een erkend recht zijn waarmee de staat zich officieel verbindt tegenover de huidige en toekomstige Kerk”, zei de aartsbisschop.

150625 hl_godsdienstenKerk in Nood ondersteunt al vele jaren de dialoog tussen de verschillende godsdienstige gemeenschappen in het Heilig Land onder meer door haar steun aan het Al-Liqa Centrum voor interreligieus onderzoek in Bethlehem dat de dialoog verdiept tussen christenen, moslims en joden. Vorig jaar kende Kerk in Nood 20.000 euro toe aan het centrum. Onze hulporganisatie steunt ook de activiteiten van het JCJCR, het Centrum in Jeruzalem voor Joods-Christelijke Relaties, die de verstandhouding tussen christenen en joden wil verbeteren via opvoedkundige programma’s, ontmoetingen en informatie. Onlangs gaven we nog een steunfonds van 45.000 euro.

 

Marta Petrosillo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation