Kazachstan: Bestaanshulp voor 70 zusters in het aartsbisdom van Astana

09/03/2020 Leuven – Met een oppervlakte van 576.000 vierkante kilometer is het aartsbisdom van de Allerheiligste Maagd Maria met zetel in Astana groter dan Spanje. Katholieken vormen slechts een minieme minderheid van de bevolking. Door de grote afstanden is het moeilijk om pastorale zorg te voorzien. De 40 priesters die in het aartsbisdom actief zijn, worden bijgestaan door 70 kloosterzusters van diverse congregaties. Ze geven catechese aan kinderen, jongeren en volwassenen en bereiden hen erop voor de sacramenten te ontvangen. Ze organiseren bezinningsdagen, vakantiekampen en jongerenbijeenkomsten en ze bekommeren zich om bejaarde, zieke, eenzame en behoeftige mensen.

De vincentianessen die in Shortandy een huis hebben, bezoeken bijvoorbeeld in diverse dorpen in een straal van 80 kilometer mensen die hun hulp nodig hebben.  In Makinsk hebben hun medezusters een soepkeuken waar veertig gezinnen elke dag een warme maaltijd aangeboden krijgen. Daarnaast komen ook elke dag 25 kinderen naar de zusters om daar te spelen, te knutselen en aan de catechese deel te nemen.

De zusters van de congregatie van de Goddelijke Barmhartigheid begeleiden de priesters op hun verplaatsingen naar de dorpen. In hun huis hebben ze bovendien ook acht meisjes opgenomen die in de stad Petropavlovsk studeren. Ze bieden hun niet alleen een onderkomen, maar ze begeleiden hen ook, beantwoorden hun vragen over het geloof en bidden samen met hen. Eenmaal in de maand organiseren de zusters samen met de priesters ook een jongerenbijeenkomst.

Kerk in Nood ondersteunt de zusters elk jaar. Aartsbisschop Tomasz Peta schrijft ons: “Kloosterlingen zijn verbonden met God en blijven tegelijk onlosmakelijk verenigd met de mensen. Ze leven voor de mensen en treden op als hun vertegenwoordigers. Ze leven onder dezelfde omstandigheden als de leken om hun noden en behoeften te begrijpen en zich in hun naam tot God te wenden. De kloosterlingen leven hun leven net als alle mensen: ze maken eten klaar, verbouwen fruit en groenten in de tuin, gaan naar de markt en werken met hun handen. In de winter moeten ze hun kloosters verwarmen en hun spiritueel leven en hun kennis voeden en versterken door het lezen van geestelijke literatuur. Aangezien Kerk en staat gescheiden zijn, leven de kloosterlingen van de vrijgevigheid en de offergaven van de gelovigen. Uw financiële steun bevrijdt hen ten dele van die zorgen, zodat ze zich helemaal aan hun roeping kunnen wijden.”

Ook dit jaar zouden wij bijgevolg de 70 kloosterzusters die hun waardevolle dienst in het aartsbisdom verrichten met een bestaanshulp voor een totaal bedrag van 35.500 euro willen ondersteunen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 351-05-39 Kazachstan

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid