Kameroen: “Wat in Parijs gebeurde bij Charlie Hebdo is bij ons dagelijkse kost”

FacebookTwitterGoogle+

Het terrorisme van Boko Haram verspreidt zich verder over Noord-Kameroen

 

Mgr. Bruno Ateba

Mgr. Bruno Ateba

Königstein, Duitsland 22.04.2015 – In een document dat Mgr. Bruno Ateba, bisschop van het bisdom Maroua-Mokolo, aan de internationale hulpactie Kerk in Nood stuurde, klaagt hij aan dat het geweld van Boko Haram in het noorden van Kameroen grotendeels onopgemerkt blijft door de rest van de wereld. “Wat in Paris gebeurde tijdens de aanvallen, is voor ons dagelijkse kost, en toch is er niemand in de rest van de wereld die daarover iets zegt?  De aandacht van de wereld gaat op de eerste plaats naar het Midden-Oosten.”

In het laatste kwartaal van 2014 zijn in dit bisdom niet minder dan twee kaderleden van het bisdom, drie catechisten en meer dan 30 andere christenen vermoord en grepen talrijke ontvoeringen plaats.

 

Het zijn nochtans niet alleen de christenen die lijden onder de terreur, voegt hij eraan toe, ook vele moslims zijn daarvan het slachtoffer. Op vele plaatsen zijn moskeeën platgebrand en sneed men de kelen over van de imams omdat “ze weigerden op de bevelen van Boko Haram in te gaan.” Sinds begin december 2013 heeft de inheemse moslimgemeenschap zich duidelijk uitgesproken tegen Boko Haram en verklaard dat de beweging geen enkel recht om zich islamitisch te noemen. Vele moslims hebben integendeel de christenen die in gevaar verkeerden, geholpen.  Het is wel zo dat de afgelopen dertig jaar een ommekeer heeft plaatsgevonden binnen de islam vooral in Noord-Nigeria en ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Noord-Kameroen, die te wijten is aan de invloed van salafistische en wahabistische stromingen, sterk gepromoot en financieel geholpen door Saoedi-Arabië en meer recent ook door Qatar.  Daardoor, zegt hij, gaan steeds meer studenten naar Saoedi-Arabië, Soedan of Niger. Je mag ook niet vergeten dat het juist deze stroming binnen de islam is “die de terroristen van Al Aqaeda, Al Nusra, IS, Boko Haram enz. voortbrengt en voedt”. Hoewel “deze wind van islamitische hervorming die het gezicht van de islam in onze regio verandert nog niet kan beschouwd worden als radicaal islamisme, mag men zich toch afvragen waar de grens ligt. Deze hervorming kan al gauw omslaan in een radicaal islamisme wanneer het een politiek plan aanneemt voor een islamitische samenleving.” In Noord-Kameroen heeft de moslimgemeenschap deze grens nog niet overschreden waarbij ze een politiek plan zou aannemen om een islamitische samenleving op te leggen.  Integendeel, er worden hier toenemende interreligieuze ontmoetingen georganiseerd tussen christenen en moslims. “We ondergaan gezamenlijk het lijden”, schrijft de bisschop ons.

 

In het verleden heeft Boko Haram al dorpen in Noord-Kameroen, op de grens met Nigeria, gebruikt om zich in te verschuilen en te ontsnappen aan vergeldingsacties van het Nigeriaanse leger. Bovendien hebben leden van Bokom Haram in 2013 gebruikt gemaakt van de verkiezingen om op een frauduleuze wijze Kameroense identiteitskaarten te bemachtigen die ze nu gebruiken om de regering te misleiden en waardoor ze niet gecontroleerd worden. Een bijkomende zorg zijn de corrupte lokale politici die maar al te graan valse paspoorten verschaffen in ruil voor baar geld die de officiële kost 5 tot 7 maal overschrijdt – met het gevolg dat “ongewenste personen het land kunnen binnenkomen”, legt de bisschop ons uit.

 

Een van de eerste waarschuwingssignalen van toenemende terroristische aanvallen was de ontvoering van een Frans gezin in februari 2013, gevolgd door de ontvoering van een Franse priester, Georges Vandenbeusch in november van datzelfde jaar. Sinds juli 2014 vinden er onophoudelijk aanvallen plaats en ging er in de periode van 24 december 2014 tot 8 januari 2015 “geen enkele dag voorbij zonder dat de vrede werd bedreigd”. Zwaar bewapende mannen op brommers, die rondtrekken in groepje van drie of vier, “zaaien paniek” in de streek. De mensen merken ook op dat deze vechtersbazen steeds “professioneler” optreden, zegt de bisschop. Het gebruik van landmijnen vanaf oktober 2014 heeft een nieuwe fase ingeluid in de strijd tegen terreur en heeft het “moreel” van de Kameroense troepen “zwaar ondermijnd”, schrijft hij.

 

Een ander probleem behelst de strategie van Boko Haram waarmee ze kinderen tussen 5 en 15 jaar oud weglokken via financiële steun van hun gezinnen of erger nog door hen met geweld te ontvoeren en in te zetten als kanonnenvlees, rapporteert de bisschop. Volgens informatie van december 2014 zouden slechts in enkele maanden tijd niet minder dan 2000 kinderen en jongeren door Boko Haram meegevoerd zijn, onder hen ook een aantal meisjes.

 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????De infrastructuur van het getroffen gebied, dat al één van de armste is in Kameroen, is zwaar verstoord. Volgens Mgr. Ateba heeft de terreur al geleid tot de sluiting van meer dan 110 scholen en 13 gezondheidscentra, en vele politiekantoren zijn vernield.  In het bisdom Maroua-Mokolo zijn er nu 55.000 mensen op de vlucht. Ze zochten onderdak bij vrienden en verwanten, maar 22.000 mensen verschuilen zich nog steeds ergens in de bosjes. De toestand is bijzonder moeilijk in Amchidé, waar door een reeks van aanvallen van Boko Haram de totale bevolking op de vlucht is.  Daardoor hebben we ook alle pastorale activiteiten moeten stopzetten. De kapel is vuur en vlam gezet en volgens ooggetuigenrapporten liggen menselijke resten in de straten. De lokale bevolking waarvan iedereen op de vlucht is, wordt nog eens vergezeld van tienduizenden vluchtelingen uit Nigeria die ook aan de terreur van Boko Haram proberen te ontkomen.

 

Mgr. Ateba doet een oproep aan de wereld: “Vandaag smeken we om uw aandacht, gebed en hulp. Help ons om deze onnoemelijke brutaliteit te stoppen, die al onze hoop voor de toekomst vernielt en die al het harde werk van generaties gelovigen dreigt verloren te laten gaan.”

Tezelfdertijd looft hij de moed van de gelovigen, die blijven samenkomen om te bidden, ondanks het gevaar en de angst. Ze zijn als “glimwormen van het geloof die de nacht verlichten”, schrijft hij.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Hier zouden we graag een polyvalente zaal bouwen voor zowel praktische als pastorale hulp.

 

Kerk in Nood stelt voor om 14.900 euro uit te trekken voor de bouw van een polyvalente zaal waar 5.200 katholieke vluchtelingen van het Minawao vluchtelingenkamp kunnen verzamelen om te bidden, eucharistie kunnen vieren en waar ze zowel pastorale als praktische steun zullen krijgen.

emk

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation