Kameroen: “Ik ben soms 18 uur met de wagen onderweg naar sommige van de parochies in mijn bisdom.”

FacebookTwitterGoogle+

Mgr. Andrew Nkea, bisschop van Mamfe, bezocht onlangs het internationaal secretariaat van Kerk in Nood. Kerk in Nood steunde al sinds 1999 21 projecten in zijn bisdom.

Hij gelooft dat ondanks de terreurdreiging van Boko Haram in het land, de terreurgroep er nooit zal in slagen haar doelstellingen te verwezenlijken, omdat geheel Kameroen hen dat als één man zal verhinderen.

Bisschop teelt sinaasappelen

Mgr. Nkea is een jonge bisschop, die ondanks zijn brede glimlach, vele zorgen heeft in zijn bisdom. Eén van de grootste problemen is de vraag hoe duizenden gezinnen economisch kunnen overleven in zijn regio. De toestand is zo zorgwekkend dat zelfs de bisschop de hand aan de ploeg slaat, net als de landarbeiders. Hij toont ons zijn met eelt verharde handen als gevolg van het harde werk op het land en vertelt ons dat hij dagelijks de akkers bewerkt. “Ik teel kokosnoten en sinaasappelen”, zegt hij. Tijdens het verhaal over zijn dagindeling, verontschuldigt hij zich dat hij ons geen foto’s kan tonen van het bisschopshuis omdat hij zijn geheugenstick met de foto’s is kwijtgespeeld. “Ik moet hem laten liggen hebben in de kano”, grapt hij terwijl hij zijn bagage doorzoekt.

Wegennet in slechte staat

160318 kameroen_wegennetMamfe is nog een jong bisdom, opgericht in 1999 en het beslaat een vrij groot gebied. Naast de economische uitdaging is de pastorale zorg het belangrijkste aspect voor de bisschop. Hij legt ons uit dat het heel moeilijk is om pastorale activiteiten te ontwikkelen wegens de enorme afstanden tussen de verschillende nederzettingen en als gevolg van de armzalige toestand van het wegennet waarover hij moet reizen. Aan de toestand van de wegen kan hij niet veel veranderen en vele wegen zijn slechts in het droge seizoen – 6 maanden per jaar –berijdbaar. Net als de andere priesters en missionarissen reist de bisschop per motor, auto of kano. “Soms heb ik tot 18 uren nodig om een parochie in de bergen te bereiken”, zo legt hij ons uit. En dan kan ik slechts reizen wanneer het wegennet dat toelaat en straten berijdbaar zijn. Daarom is het werk van de catechisten in deze geïsoleerde gebieden van wezenlijk belang voor het evangelisatiewerk. Het is één van de grootste uitdagingen die de bisschop en zijn medewerkers moeten aangaan, naast het gebrek aan financiële middelen dat alles nog zwaarder maakt in deze verre uithoek van de Kerk. Ondanks alles slagen ze er toch elk jaar in om een reeks van vormingssessies te organiseren voor de opleiding van de catechisten. Het bisdom Mamfe telt 55 priesters voor een gebied van 10.500 km², een gebied vergelijkbaar met de grootte van Libanon (net iets kleiner dan Vlaanderen).

160318 kameroen_motorMaar ze laten zich niet ontmoedigen door dergelijke moeilijkheden en “de kathedraal loopt elke dag vol met gelovigen”, verzekert Mgr. Nkea ons met enige trots.

Een groot aandeel van de katholieke gelovigen zijn jongeren. De bisschop houdt niet op met te herhalen dat de Kerk van Kameroen moet investeren in de jeugd. Maar hij erkent dat het niet gemakkelijk is, “omdat dat er vele verleidingen zijn die hen weghouden van het katholieke geloof”, zoals de sekten, het bijgeloof in hekserij en de “zorgwekkende toestand van de gezinnen”, die als gevolg van een aantal culturele tradities moeilijk in lijn te brengen is met een christelijke visie. Tegelijk is het eveneens moeilijk om de jongeren te bereiken via onderwijs. Vele katholieke scholen moesten hun deuren sluiten omdat ze het loon van de leraren niet konden betalen, en de staat geeft ook geen enkele manier van hulp.

Boko Haram

160318 kameroen_unitedDaarom bedankte Mgr. Nkea Kerk in Nood “van ganser harte” voor de steun die we gegeven hebben aan zijn bisdom. Sinds 1999 heeft onze hulporganisatie 21 hulpprojecten ondersteund, zoals de bouw van kapellen, misintenties voor de priesters, de opleiding van catechisten en seminaristen, het verstrekken van Bijbels en de hulp voor de aankoop van voertuigen, dat zijn slechts enkele van de terreinen waarbij Kerk in Nood heeft geholpen in dit bisdom in het zuidwesten van Kameroen, op de grens met Nigeria.

Het is net uit dit buurland dat duizenden vluchtelingen de laatste maanden naar het noorden van Kameroen zijn afgezakt, op de vlucht voor de terreur van Boko Haram. Mamfe ligt op een grote afstand van de gebieden waar de terroristen toeslaan in het land, maar bisschop Nkea verzekert ons niettemin dat ondanks het feit dat deze extremisten het hele land terroriseren, “ze er niet in zullen slagen omdat geheel Kameroen als één man hen dat zal verhinderen.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation