India: Opleidingshulp voor 23 seminaristen tot priesters van het Heilig Kruis

10/02/2020 Leuven – De congregatie van het Heilig Kruis ontstond in 1820 in Frankrijk, toen als gevolg van de Franse Revolutie een hele generatie jonge mensen nagenoeg zonder religieuze vorming opgroeide. De priester Jacques Dujarie, die tijdens de Revolutie in het geheim was gewijd, verzamelde een groep jonge mannen rondom zich die als taak hadden om voor het onderricht van de jongeren op het platteland te zorgen. Amper 20-30 jaar later had de kloosterorde die daaruit was ontstaan zich tot in Algerije, de Verenigde Staten, Canada, Italië en Oost-Bengalen (tegenwoordig India en Bangladesh) verspreid.

Tegenwoordig zijn de kloosterbroeders in 16 landen actief. Ze bekommeren zich om het godsdienstonderwijs aan de jeugd en leiden scholen, want de vorming van de geest is volgens hen een noodzakelijke voorafgaande vereiste om vanuit het geloof de dringende problemen van tegenwoordig te kunnen aanpakken.

In India is de orde bijzonder actief en kan ze zich in talrijke roepingen verheugen. Om die reden zijn Indische paters van het Heilig Kruis niet alleen in India zelf actief, maar dienen ze de Wereldkerk ook in andere landen als missionarissen. In India zelf telt de orde vier provincies. Tegenwoordig wordt het wegens de gestadige uitbreiding van het consumentisme en wegens de globalisering van de gezinnen en van de jeugd alsmaar belangrijker mensen te helpen om diep geworteld te zijn in het christelijke geloof. Daartoe moeten de priesters echter zelf goed zijn opgeleid. In de Zuid-Indische provincie bereiden 23 jonge mannen zich op het priesterschap voor. Kerk in Nood zou met 6.900 euro een bijdrage willen leveren aan de kosten van hun opleiding. De seminaristen bidden voor iedereen die hen zal helpen!

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 317-02-79 India

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid