Een jaar na de aardbeving in Ecuador: vergeet ons niet!

FacebookTwitterGoogle+

Heel veel dank voor uw hulp en uw gebeden! – Interview met pater Walter Coronel, de verantwoordelijke voor de heropbouwprojecten in het aartsbisdom Portoviejo

“De meeste Missen vieren wij in tenten of op straat”

Het is een jaar geleden dat de wereld in Ecuador onderging. Volgens officiële cijfers* kwamen daarbij 661 mensen om het leven. De aardbeving verwoestte het leven van duizenden inwoners, die hun huis en hun werk verloren. Velen van hen wonen nog altijd op straat, in bamboehutten of in prefabcontainers, waar ze in principe maar enkele weken zouden wonen. “Met die leefomstandigheden worden naar schatting zowat 1500 tot 2000 personen geconfronteerd”, aldus pater Walter Coronel, de verantwoordelijke voor de heropbouwprojecten in het aartsbisdom Portoviejo, naar aanleiding van een bezoek aan de internationale hoofdzetel van Kerk in Nood. “De meesten van hen wonen in zeer arme landelijke gebieden, waar de toestand al vóór de aardbeving slecht was. Nu is die toestand nog verder verslechterd. Het is totaal uitgesloten dat ze zich zonder hulp van buitenaf uit de slag kunnen trekken.”

De aardbeving van 16 april 2016, die een kracht van 7,9 had op de schaal van Richter, veranderde het leven van vele mensen. Het land probeert wel om er weer bovenop te komen, maar dat is allesbehalve een makkelijke opdracht. Sommigen wonen bij familieleden, anderen hebben een kruidenierswinkeltje geopend om de bevolking van het noodzakelijkste te voorzien, vele anderen zijn van beroep veranderd en werken nu in de bouwsector. In de loop van het jaar kon immers een deel van de gebouwen worden heropgebouwd dankzij diverse giften uit de hele wereld. “Wij zeggen duizendmaal dank aan allen voor het geld dat ze ons hebben gestuurd, voor de noodhulp en voor de gebeden”, benadrukt Walter Coronel. Toch blijft hij gezien de huidige toestand bezorgd: “Er is nog veel werk aan de winkel. Vergeet ons alstublieft niet. We hebben nog meer hulp nodig.” De Ecuadoriaanse priester legt uit dat in het aartsbisdom Portoviejo, in de provincie Manabí, 52 kerken door de aardbeving waren getroffen en dat de meeste daarvan volledig waren vernield. Slechts 25 kerken zullen worden heropgebouwd. “Voor meer kerken hebben wij geen geld.”

In een brief aan de pauselijke stichting Kerk in Nood legt aartsbisschop Lorenzo Voltolini van het aartsbisdom Portoviejo uit dat de heropbouw van de pastorale inrichtingen en de ruimten voor de eredienst ook arbeidsplaatsen schept. “Wij willen niet alleen heropbouwen met beton en bakstenen, maar tegelijk ook onze gelovigen helpen om dankzij het werk de draad van hun dagelijks leven weer op te nemen”, zegt hij in de brief.

“We mogen niet zonder kerk blijven”

Volgens pater Walter spreken vele mensen de priesters aan op straat: “Wij mogen niet zonder kerk blijven”. “Velen van hen hebben misschien niet eens een dak boven het hoofd, maar ze zouden graag opnieuw hun kerk hebben. In Ecuador zijn kerken onze maatschappelijke identiteit, ons gezicht”, zegt hij vastberaden.

Op dit ogenblik vinden de Heilige Missen plaats op straat of, als wij geluk hebben, in tenten. Vaak moeten ze wegens de hevige regenvlagen of de sterke wind, die zo typisch is voor de regio aan de Ecuadoriaanse kust, worden onderbroken. Enkele weken geleden werden de door de aardbeving getroffen regio’s geteisterd door sterke overstromingen.

Pater Walter maakt de balans op van een bijzonder hard jaar. Hoewel hij gelukkig en dankbaar is voor de grote steun die ze hebben gekregen, stelt hij vast dat de mensen zich “zeer terneergeslagen” voelen. “Dit doet heel veel pijn”. Het werk van de Ecuadoriaanse Kerk is erop gericht de mensen vertrouwen in te boezemen, hen te begeleiden, er proberen voor te zorgen dat “ze niet moedeloos worden in hun geloof”. Daartoe zorgt ze voor de heropbouw, waarbij – zoals eerder al gezegd – nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen.

Ondersteuning door Kerk in Nood

De pauselijke stichting helpt op dit ogenblik bij de financiering van verscheidene projecten die bedoeld zijn om de parochiale structuren in Ecuador weer op te bouwen. Voorbeelden daarvan zijn de kerk van María Auxiliadora (Maria Helpster) in Pedernales, die van Onze-Lieve-Vrouw van Carmen in Jama of nog de bouw van het parochiecentrum Santa Rosa de Lima in Canoa en de polyvalente ruimten van de parochie San Agustín in Calceta, aldus Marco Mencaglia, de verantwoordelijke van Kerk in Nood voor de projecten in Ecuador. Hij kon enkele weken na de grote aardbeving met eigen ogen de vernielingen in de sterkst getroffen regio’s beoordelen. Ook het zuidelijke gedeelte van het apostolisch vicariaat Esmeraldas, waar Kerk in Nood de heropbouw van het parochiecentrum San José in Chamanga ondersteunt, kreeg met zware vernielingen af te rekenen.

Pater Walter Coronel bedankt de internationale stichting “voor haar nabijheid, voor haar naastenliefde, voor het feit dat ze de weldoeners nader informeert over zo concrete activiteiten: de heropbouw van kerken en van andere gebouwen voor de pastorale zorg en de evangelisatie. Het is uiterst moeilijk om daarvoor elders steun te krijgen.”

Acht van de meer dan 40 projecten die Kerk in Nood in 2016 in Ecuador uitvoerde, waren noodhulp- en heropbouwprojecten na de aardbeving. Kerk in Nood heeft de lokale Kerk in het Zuid-Amerikaanse land in totaal ongeveer één miljoen euro steun verleend. Daarvan was € 626.000 bestemd voor hulp na de aardbeving die het land verwoestte. Voor 2017 is Kerk in Nood op zoek naar financiële middelen om nog twee bijkomende projecten te ondersteunen: de kerk van de Heilige Familie in Manta, het belangrijkste commerciële centrum in het aartsbisdom, met meer dan 200 000 inwoners, en de kerk van María Auxiliadora (Maria Helpster) in Quiroga.

* Meegedeeld door het Secretariaat voor Risicobeheer van Ecuador

Door Mónica Zorita

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation