Kerk in Nood steunt grote protestmars tegen de Pakistaanse wetten op godslastering

20/06/2011

Kerk in Nood in het Verenigd Koninkrijk sluit zich aan bij de christenen en niet-christenen die 110620 Pakistan_UK A Christian family in Lahore.jpgeen protestmars willen organiseren tegen de wetten op godslatsering in Pakistan. De mars zal doorgaan op zaterdag 2 juli en roept Pakistan op om de wetten op godslastering aan te passen. Deze wetten worden vaak misbruikt en hebben al geleid tot 14 verschillende aanvallen op christenen in de laatste twee maanden. De directeur van Kerk in Nood Engeland, Neville Kyrke-Smith, zal samen met anderen een petitie overhandigen aan de Britse premier opdat de regering druk zou uitoefenen op Pakistan om de wetten te veranderen en de rechten van de religieuze minderheden in het land te respecteren.

Neville Kyrke-Smith zei: “Voor ons is blasfemie (godslastering) een gewoon woord, maar voor christenen en anderen in Pakistan kan de beschuldiging van godslastering leiden tot de dood.” Kerk in Nood roept op om de religieuze minderheidsgroepen te beschermen. Zij zijn heel dikwijls het slachtoffer van geweld van mensen die het recht in eigen hand nemen en christenen van godslastering beschuldigen. Het is vooral het wijdverspreide misbruik van deze wetten dat moet aangepakt worden, volgens de directeur van Kerk in Nood Engeland. Het is aan de Pakistaanse regering om deze wetten te veranderen om zo de volkswoede uit te roeien ten opzichte van andersgelovigen uit te roeien.
Het zijn vooral de artikelen in de wek betreffende de ontheiliging van koranverzen en het beledigen van de profeet Mohammed die kunnen leiden tot levenslange opsluiting of de doodstraf. Daarom roept de directeur van Kerk in Nood Engeland op om een petitie te ondertekenen tegen deze intolerante wetten. Het ondertekenen van deze petitie is het onderschrijven van een oproep voor vrijheid en bescherming van religieuze minderheden. Volgens John Pontifex, die Pakistan al regelmatig bezocht “gaat het niet alleen om een christelijk argument. Iedereen kan door deze wetten valselijk worden beschuldigd.”
De betoging die in Londen plaatsvindt, wordt georganiseerd door christelijke Pakistanen, maar er nemen ook vertegenwoordigers van de sikhs, hindoes en moslims aan deel. Naast katholieke sprekers zal ook een voormalige Anglicaanse bisschop het woord nemen. De petitie staat ook online op de website van Kerk in Nood Engeland: www.acnuk.org/petitions
(bron: John Pontifex – Kerk in Nood UK)
Neville Kyrke-Smith, directeur van Kerk in Nood Engeland