Vrije gift

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor alle mensen in nood. Op die manier dragen we zorg voor de toekomst van de arme, lijdende en vervolgde Kerk.

U kan helpen door:

  • Een online schenking voor pastorale projecten NL doneer_button.gif
  • Een gift voor pastorale projecten op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw - zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking  voor de toekenning van een fiscaal attest. Via een online schenking kunnen wij u een ingevuld overschrijvingsformulier toesturen.
  • Een  gift voor sociale projecten kan op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw - met fiscaal attest vanaf € 40,-). Zij die in de loop van het jaar € 40,- of meer storten voor een sociaal project, ontvangen het volgend jaar automatisch een fiscaal attest.

 Alvast bedankt voor uw milde steun!

De stichter van Kerk in Nood, pater Werenfried, verzamelde fondsen met een hoed, de zogenaamde "miljoenenhoed"!